BH Telecom
Aktuelno

Objavljena konačna rang lista korisnika poticaja „Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2022.godinu Općine Travnik

Konačna rang lista korisnika poricaja „Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2022.godinu Općine Travnik

Ugovor sa korisnicima poticaja bit će potpisani dana 10.11.2022.godine (četvrtak), u 12,00 sati, u kancelariji broj 35. Općine Travnik, kod Stručnog savjetnika za privredu, Elme Pružan.

Na potpisivanje ugovora korisnici su dužni ponijeti ličnu kartu ili drugi lični dokument sa slikom.

Korisnici su prije uplate sredstava obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

ukoliko su registrirani ovjerenu fotokopiju pravosnažnog rješenja o registraciji obrta;
ukoliko nisu registrirani da pokrenu aktivnosti na registraciji poslovne ideje sa kojom su aplicirali, a po okončanju procedura da dostave ovjerenu fotokopiju pravosnažnog rješenja o registraciji obrta;
da nakon potpisanog ugovora sa Općinom dostave fiskalni račun (ukoliko je kupljena roba nova) ili ovjeren ugovor o kupovini robe (ukoliko je kupljena roba polovna), koju su tražili u biznis planu;
ovjerenu potvrdu banke sa brojem računa na koji će se uplatiti sredstva.

Dokumentaciju dostaviti Stručnom savjetniku za privredu Općine Travnik Elmi Pružan, u kancelariju broj 35.

Napomena: Korisnicima neće biti uplaćena sredstva dok ne dostave svu neophodnu dokumentaciju.

Travnicki.INFO

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!