BH Telecom
Aktuelno

Ocijenjen rad Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona

BH Telecom

Na konferenciji održanoj u Sarajevu, Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini i BIRN-a Bosne i Hercegovine o stanju u pravosuđu, predstavljena je online platforma “Indeks pravosuđa”, koja sadrži rezultate indeksa transparentnosti sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, kao i informacije o predmetima korupcije i organiziranog kriminala.

Prema rezultatima analize Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini i BIRN-a Bosne i Hercegovine, među tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona  ostvarilo je opći indeks transparentnosti 75 i ocjenjeno je među boljim Tužilaštvima čije javno djelovanje karakteriše otvorenost odnosno spremnost da se podaci o radu ovog Tužilaštva učine dostupnim javnosti.

Indeks proaktivne transparetnosti ovog tužilaštva iznosi 33/52, transparentnost prema medijima ocijenjena je sa 12, od maksimalno mogućih 18 indeksnih poena, dok su najbolji rezultati ovog tužilaštva ostvareni na polju reaktivne komunikacije, u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama 30 od 30.

U okviru monitoringa transparentnosti pravosuđa tretirana su četiri segmenta: koliko institucije objavljuju informacija na internet stranicama, kako odgovaraju na obične upite medija, kako reaguju na upite po Zakonu o slobodi pristupu informacijama i kako odgovaraju građanima.

Rezultati analize transparentnosti izrađene od strane Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini i BIRN-a Bosne i Hercegovine odnose se na 2022. godinu.

Kantonalno tužilaštvo SBK