Sveučilište/Univerzitet Vitez
Od danas u Travniku akcija "Kretanje pješaka i obaveze vozača prema pješacima"
Od danas u Travniku akcija "Kretanje pješaka i obaveze vozača prema pješacima" - photo: Agencija DAN (arhiv)
Aktuelno

Od danas u Travniku akcija “Kretanje pješaka i obaveze vozača prema pješacima”

Policijski službenici Policijske stanice Travnik od danas će provoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja sa naglaskom na praćenje kretanja pješaka i poštivanje obaveza vozača prema pješacima.

Stalnim praćenjem aktuelne problematike iz oblasti sigurnosti saobraća policijski službenici pored redovnih aktivnosti prilagođavaju svoj rad aktuelnim zbivanjima, pa je i početak školske godine na ovome području razlog da se dodatno povede računa o poštivanju saobraćajnih propisa i od strane pješaka, ali i od strane vozača.

Prema raspoloživim podacima, najčešće uočeni prekršaji iz ove oblasti su:

– Nepoštivanje prava prvenstva prolaska pješacima na obilježenom pješačkom prijelazu,
– Prelazak kolovoza na dijelu gdje nije obilježen pješački prijelaz,
– Nepoštivanje pravila u slučaju propuštanja pješaka,
– Korištenje mobilnog telefona prilikom prelaska preko pješačkog prelaza,
– Brzina kretanja vozila u blizini škola.

Članovi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini koji regulišu ovu oblast su:

Član/Članak 111

(1) Ako je saobraćaj/promet na obilježenom pješačkom prelazu/prijelazu regulisan/reguliran svjetlosnim saobraćajnim/prometnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica/osobe, vozač je dužan zaustaviti vozilo ispred pješačkog prelaza/prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu/prijelazu danim znakom dozvoljen/dopušten prolaz, vozač ne smije ometati prolaz pješaka koji su već stupili na pješački prijelaz/prijelaz.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji ne zaustavi vozilo ispred obilježenog pješačkog prelaza/prijelaza kada mu je datim/danim znakom zabranjen prolaz član/članak 111. stav/stavak 1. Za prekršaj vozaču ili vozaču-instruktoru uz kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca i određuju se dva kaznena boda.

(2) Ako se obilježeni pješački prelaz/prijelaz iz stava/stavka (1) ovog člana/članka nalazi na ulazu na bočni put/cestu, vozač koji skreće na taj put/cestu dužan je skretati smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prelaz/prijelaz i, prema potrebi, zaustaviti vozilo kojim upravlja da bi propustio pješakel.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji u odnosu na pješake koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz/prijelaz postupa suprotno odredbama člana/članka 111. stav/stavak 2 i 3. Osim novčane kazne vozaču se određuju i jedan ili dva kaznena boda.

(3) Ako na obilježenom pješačkom prelazu/prijelazu saobraćaj/promet nije regulisan/reguliran uređajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih/prometnih znakova ni znakovima ovlaštenog lica/osobe, vozač je dužan zaustaviti vozilo pred takvim pješačkim prelazom/prijelazom da bi propustio pješake koji prelaze ili stupaju na pješački prijelaz/prijelaz, ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pređu preko pješačkog prelaza/prijelaza.
Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji u odnosu na pješake koji je stupio ili stupa na obilježeni pješački prelaz/prijelaz postupa suprotno odredbama člana/članka 111. stav/stavak 2 i 3. Osim novčane kazne vozaču se određuju i jedan ili dva kaznena boda.

(4) U slučaju iz stava/stavka (3) ovog člana/članka na kolovozu/kolniku sa dvije ili više saobraćajnih/prometnih traka za saobraćaj/promet u istom smjeru, zabranjeno je prolaženje pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava ispred pješačkog prelaza/prijelaza da bi propustilo pješake.

Član/Članak 65

– Vozač ne smije preticati/pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prelazu/prijelazu, ili koje prelazi pješački prelaz/prijelaz, ili koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prelazu/prijelazu.

Kaznene odredbe: član/članak 235. Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji pretiče/pretječe vozilo koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prelaza/prijelaza radi propuštanja pješaka (član/članak 65.).

Član/Članak 110

– Pješak koji namjerava preći kolovoz/kolnik na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz/prijelaz ne smije stupiti na kolovoz/kolnik ako time ometa saobraćaj/promet vozila.

Novčanom kaznom u iznosu od 40,00 KM kaznit će se za prekršaj: pješak koji prilikom prelaženja preko kolovoza/kolnika na mjestu na kojem nije obilježen pješački prelaz/prijelaz ometa saobraćaj/promet vozila član/članak 110.

Član/Članak 73.

Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naročito:
1) na obilježenom pješačkom prelazu/prijelazu i na razdaljini/razmaku manjoj od pet metara od tog prelaza/prijelaza, kao i na prelazu/prijelazu biciklističke staze preko kolovoza

 

Član/Članak 112.

(1) Vozač koji skreće na bočni put/cestu na čijem ulazu ne postoji obilježen pješački prelaz/prijelaz dužan je skretati smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pješake koji su već stupili na kolovoz/kolnik.
(2) Vozač koji se kreće mokrim kolovozom/kolnikom u naselju dužan je prilagoditi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom/rubom kolovoza/kolnika ili trotoara/nogostupa

Kaznene odredbe: član/članak 239. Novčanom kaznom u iznosu od 30,00 KM kaznit će se za prekršaj: vozač koji postupi suprotno članu/članku 112. Ako je prekršajem izazvana ili prouzrokovana saobraćajna/prometna nezgoda, počinioc/počinitelj će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 150,00 KM, a ako je počinioc/počinitelj prekršaja vozač motornog vozila-odredit će mu se jedan kazneni bod.

Član/Članak 106.

(1) Na putu/cesti koji ima trotoar/nogostup ili drugu površinu određenu za kretanje pješaka, odnosno površinu pored kolovoza/kolnika pogodnu za kretanje pješaka, pješak je dužan kretati se po tim površinama.
(2) Na putu/cesti na kojem ne postoji trotoar/nogostup ili druga površina određena za kretanje pješaka, odnosno pogodna za kretanje pješaka, a koju pješaci ne mogu koristiti iz bilo kog razloga, pješaci se mogu kretati kolovozom/kolnikom.
(3) Na kolovozu/kolniku puta/ceste zabranjeno je igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom, koturaljkama i slično, kao i sanjkanje, skijanje i drugo, osim ako je to posebno dozvoljeno/dopušteno.
Kaznene odredbe: član/članak 239. Novčanom kaznom u iznosu od 30,00 KM kaznit će se za prekršaj: pješak koji se kolovozom/kolnikom kreće suprotno odredbama člana/članka 106.

Član/Članak 108.

(1) Pješak je dužan prelaziti preko kolovoza/kolnika i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem, nakon što se prije stupanja na kolovoz/kolnik uvjeri da to može da učini na bezbjedan/siguran način.
(2) Za vrijeme kretanja kolovozom/kolnikom pješak ne smije koristiti mobilni telefon niti imati slušalice na oba uha.
(3) Na putu/cesti koja ima obilježene pješačke prelaze/prijelaze ili posebno izgrađene prelaze/prijelaze, odnosno prolaze za pješake, pri prelaženju puta/ceste pješak je dužan kretati se tim prelazima/prijelazima, odnosno prolazima, ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 m.

Novčanom kaznom u iznosu od 40,00 KM kaznit će se za prekršaj: pješak koji preko kolovoza/kolnika i biciklističke staze ili trake/traka prelazi na način suprotan odredbama člana/članka 108; pješak koji za vrijeme kretanja kolovozom/kolnikom koristi mobilni telefon ili ima slušalice na ušima (član/članak 108. stav/stavak (2)).

 

Ova akcija pojačane kontrole saobraćaja će se provoditi u periodu od 09.09.2020. godine do 25.09.2020. godine.

 

Agencija DAN