BH Telecom
Aktuelno

Održan rasprava u postupku usvajanja Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Travnik

Dana 30.06.2022.godine u Velikoj Sali Općine Travnik, održana je javna rasprava u postupku usvajanja Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Travnik.

Na javnoj raspravi, prezentirani su:

Prijedlog Nacrta Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Travnik

Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području općine Travnik za postavljanje privremenih poslovnih objekata – kioska i Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području općine Travnik, za postavljanje ugostiteljskih bašti.

U postupku usvajanja predmetne Odluke i Planova, ostavljena je mogućnost dostavljanja primjedbi i sugestija u roku od osam dana od dana održane javne rasprave putem protokola Općine ili na e-mail predsjednika Komisije: sanail.corbeg@opcinatravnik.com.ba , te će u daljem postupku, sve zaprimljene primjedbe i sugestije biti razmotrene od strane Komisije za izradu Odluke i Planova korištenja javnih površina na području općine Travnik, te će one koje budu prihvatljive, odnosno opravdane i argumentovane, biti uvrštene u finalni tekst Odluke ili Planova.

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!