dstore
Održan sastanak na temu Prevencija i borba protiv korupcije u SBK/KSB
Održan sastanak na temu Prevencija i borba protiv korupcije u SBK/KSB
Aktuelno

Održan sastanak na temu Prevencija i borba protiv korupcije u SBK/KSB

Planet obuca

Tema Prevencija i borba protiv korupcije u SBK/KSB je prvog incijalnog sastanka koji je 16. januara ove godine održan u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnih struktura vlasti – Renata Vrhovac ispred Ministarstva pravosuđa i uprave SBK/KSB i Haris Hrustanović koordinator Tima Vlade za prevenciju korupcije SBK/KSB, kao i v.d. šefa terenskog ureda OSCE-a TravnikMladen Marijanac.

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ na ovom sastanku su predstavljali dr.sc. Hadžib Salkić,dekan Fakulteta informacionih tehnologija i dr.sc.Adnan Pirić, docent na užoj krivično- pravnoj naučnoj oblasti Pravnog fakulteta.

Ovom prilikom posebno je istaknuta važnost izrade zakonske regulative, te neophodnog formiranja ureda za prevenciju i borbu protiv korupcije na području SBK/KSB. Istovremeno je, kako je napomenuto na sastanku, potrebno raditi na predlaganju i pripremi preventivnih mjera, kao ikoordinaciji borbe protiv korupcije na ovom području.

 

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“