Aktuelno

Održan sastanak sa ministrom Bojanom Domićem: Ponovo se organizuje seminar ,,Uloga sporta u očuvanju zdravlja” (FOTO)

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, 17. februara 2023. godine,  održan je sastanak sa ministrom Domićem, na kojem su prisustvovali, predsjednik Sportskog saveza SBK/KSB Mirsad Ibrišimbegović, potpredsjednik Sportskog saveza SBK/KSB Drago Suban, predsjednik Skupštine  Sportskog saveza SBK/KSB Jozan Lašto, sekretar Sportskog saveza SBK/KSB Amela Lolić, direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB dr. sci. Sead Karakaš, šefica Stručne službe za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom mr. sci. Amra Mehmedbegović u Zavodu za javno zdravtsvo SBK/KSB  i u ime Edukacijskog fakulteta u Travniku  dr. sci. Amra Tuzović.

Tema sastanka bila je ponovna organizacija seminara „Uloga sporta u očuvanju zdravlja“ koji  je bio organiziran od strane Sportskog saveza SBK/KSB, Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i Edukacijskog fakulteta u Travniku i koji je okupljao emeinentne stručnjake iz oblasti sporta, zdravstva, pedagogije, psihologije i drugih oblasti. Multidisciplinarnim pristupom, sa kojim su ove tri institucije pristupale organizaciji seminara, davao je rezultate i uspjehe te shodno tome u oktobru mjesecu 2023. godine ponovo će se organizovati seminar „Uloga sporta u očuvanju zdravlja“ sa akcentom na tjelesnu aktivnost svih uzrasnih kategorija sa ciljem poboljšanja zdravlja kako mentalnog tako i fizičkog.

Pored organizacije seminara razgovaralo se o izradi Stategije sporta SBK/KSB koja je u planu i programu rada resornog Ministarsrtva u 2023. godini kao i organizaciji školskih tamičenja. Suočeni sa problemom nedovoljne tjelesne aktivnosti školskog uzrasta, ovisnošću o digitalnom svijetu učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja, poseban segment strategije sporta bit će školski sport kao i pokretanje školskog sporta na području SBK/KSB. Ovom prilikom dogovoreno je, da nosioci aktivnosti u organizaciji seminara, školskih takmičenja i izrade Strategije sporta SBK/KSB budu: Ivan Sajević, savjetnik ministra Bojana Domića, pomoćnik ministra za mlade, kulturu, sport i informisanja Nusret Baručija, mr. sci. Amra Mehmedbegović Kalčo, Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, dr. sci. Amra Tuzović, Edukacijski fakultet u Travniku i Amela Lolić, Sportski savez SBK/KSB.  Također, dogovoreno da će se u roku od 30 dana ponovo oganizuje sastanak, na kojem će se resorni ministar Bojan Domić,  informisati o provedenim aktivnostima u pripremi seminara, školskih takmičenja i izradi Strategije sporta SBK/KSB i dogovoriti o narednim aktivnostima.

Travnicki.INFO