Transparency International
Održan sastanak sa načelnicima Općina Srednjobosanskog kantona
Održan sastanak sa načelnicima Općina Srednjobosanskog kantona
Aktuelno

Održan sastanak sa načelnicima Općina Srednjobosanskog kantona

Planet obuca

Dana 2. aprila 2020. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je sastanak na kojem su prisustvovali premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo te predsjednici Kriznog štaba Ministarstva privrede ministar Nisvet Hrnjić i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike ministar Anto Matić. Sastanku su prisustvovali i direktor Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona Sead Karakaš i direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Nikica Stipinović, ako i općinski načelnici općina s područja Srednjobosanskog kantona.

Na sastanku se razgovaralo o „Provođenju mjera i naredbi u vezi borbe protiv koronavirusa (COVID-19)“, Premijer SBK je upoznao sve načelnike da Vlada Srednjobosanskog kantona zasjeda svaki dan, i razmatra sve aktivnosti poduzete od proglašenja stanja nesreće i da se razmatraju svi Izvještaji, provedba i implementacija mjera i naredbi sa višeg nivoa i sa kantonalnog nivoa i izdaju se dodatne mjere za sve organe i općinske štabove CZ.

Načelnici općina su obavješteni da je Vlada SBK sav svoj rad prilagodila novonastaloj situaciji, kako je zahtjevala pojava koronavirusa. Sve naredbe koje stižu sa višeg nivoa provode se besprijekorno i kantonalne naredbe su harmonizirane.

Sa aspekta pomoći zdravstvu, Vlada SBK u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, sugerisala zdravstvenoj struci da se izvrši prestruktuiranje kapaciteta bolnica, a sve u cilju da se sačuvaju zdravstvene ustanove i osoblje pod svaku cijenu, to je prioritet. Prestruktuiranje je izvršeno u skladu sa preporukama, i krenulo se u nabavku dodatne zdravstvene opreme i lijekova, kako bi se pomoglo svim zdravstvenim ustanovama na Srednjobosanskom kantonu.

Vlada SBK, Zavod za javno zdravstvo i zdravstvene institucije su krenuli u jačanje kapaciteta i stvaranje uslova da uz propisane mjere i na adekvatan način zbrinu potencijalno oboljele od korona virusa. Vlada SBK, Zavod za zdravstveno osiguranja SBK i UNDP (sa dijelom sredstava) su u prvom momentu na raspolaganje stavili 2.000.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku zdravstvene opreme, zaštitne opreme i lijekova.

Na sastanku su doneseni i slijedeći zaključci:

– Da sve općine uspostave općinske štabove (staviti u funkciju dežurstva, ljudstvo, itd.)
– Da se izvrši usklađivanje radnog vremena za sve djelatnosti kojima je dozvoljen rad (jedinstveno za cijeli kanton), u skladu sa Naredbom FŠCZ.
– Da sve općine izvrše higijenske mjere čišćenja ulica i insitucija grada, u organizaciji sa JKP-ima, Veterinaskim stanicama i HES službama, vatrogasnih jedinica, itd.
– Da sve općine svoja izdvajanja za humanitarne organizacije uvećaju.
– Da sve općine posebno izvrše kontrolu ugovora sa dobavljačima hrane (ishrana namijenjena za alternativni smještaj)
– Da sve općine izvrše finalne pripreme izolatorija, zbog lakšeg rada zdravstvenog osoblja.
– Da sve općine upite oko nabavke zdravstvene opreme upute ka Ministarstvo zdrvstva i socijalne politike, zbog centralizovane nabavke.

Vlada SBK/KSB