Aktuelno

Održana konstuirajuća sjednica Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB

Planet Obuca

 

U prostorijama Sportkog saveza SBK/KSB održana je konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB koji je izabran na Izvještajnoj–izbornoj Skupštini Sportskog saveza SBK/KSB održanoj 12. maja 2021. godine u Travniku. U Upravni odbor Sportskog saveza SBK/KSB kao članovi izabrani su sporstki radnici sa dugodišnjim iskustvom u oblasti sporta kao što su Dina Arnautović, Hamdija Mlinarević, Almir Ramić, Nikica Petrović, Anto Lukić, Rašid Kasumović, Suad Hodžić, Almedin Kolonić,

Dragan Lovrić,  dok je za potprdsjednika Upravnog odbora izabran Drago Suban a na čelu naredne četiri godine Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB bit će Mirsad Ibrišimbegović dugodišnji sportski radnik koji je obavljao niz funkcija u oblasti sporta preko četrdeset godina i bio FIFI nogometni sudija koji je u ex-Jugoslaviji bio na listi deset najboljih sudija.

Konstituirajućoj sjednici prisustvovali su predsjednik Skupštine Sportkog saveza SBK/KSB Jozo Laštro i podpredsjednik Skupštine Sportkog saveza SBK/KSB Sead Cerić koji su još jednaput povtrdili odluke Izvještajno-izborne Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB, kao i predsjednik Nadzornog odbora Siniša Dukić.

 

Konstituirajuća sjednica pored toga što je imala svečani karakter, nakon kratkotrajnog upoznavanja članova Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB imala je i radni dio na kojem su doneseni zaključci da se treba insistirati na primjeni Zakona o sportu SBK/KSB u svim njegovim segmentima, kao i da se u što kraćem roku treba stvoriti elektronska baza podataka svih članica Saveza i da u narednom periodu sjednice Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB budu tematske sa ciljem poboljšanja stanja u oblasti sporta. Također, donesena je odluka da članice Sportskog saveza SBK/KSB dostave prijedloge za stalna radna tijela Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB.

Tekst: Sportski savez SBK/KSB