dstore
Održana obuka na temu "Strategijski okvir sektora sigurnosti kao dio Strategije razvoja"
Održana obuka na temu "Strategijski okvir sektora sigurnosti kao dio Strategije razvoja"
Aktuelno

Održana obuka na temu “Strategijski okvir sektora sigurnosti kao dio Strategije razvoja”

Planet obuca

U ponedjeljak 01.02.2021.godine održana je prva obuka u okviru pripremnih radnji iz ugovorenog Programa izrade strategije razvoja Općine Travnik 2021.-2027. na temu lana koja se odnosila na “Strategijski okvir sektora sigurnosti kao dio Strategije razvoja”.

Obuku je održao prof.dr. Kenan Dautović ispred Centra za strategijske studije (CESTS) – Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.  Polaznici obuke su Općinski razvojni  Tim Općine Travnik ,predstavnici  Sveučilišta /Univerziteta “Vitez” Vitez, Interni revizor Općine Travnik kao i predstavnici Općinskog vijeća – Odbora za sigurnost kao stalnog radnog tijela OV

Nakon završetka pripremne faze, Općinski razvojni  Tim Općine Travnik  i predstavnici  Sveučilišta /Univerziteta “Vitez” Vitez, a u okviru ugovorene dinamike na izradi Strategije razvoja , te faze izrade situacione analize i  stratečke platforme, utvrdit će prioritete i mjere i nastaviti intenzivan rad na izradi Strategije razvoja  Općine Travnik 2021-2027.

Općina Travnik