BH Telecom
Aktuelno

Održana zajednička sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona i delegacije italijanske regije Potenza

BH Telecom

U Travniku je održana sjednica Vlade SBK-a kojoj su prisustvovali predstavnici italijanske regije Potenza. Nastavak je ovo saradnje u sklopu UN kampanje “Učinimo grad/regiju otpornom na katastrofe” (MCR 2030). Srednjobosanski kanton prvi se u Bosni i Hercegovini priključio ovoj kampanji koja ima za cilj da postavi jasne planove za poboljšanje otpornosti gradova/regija na katastrofe, da poboljša razumijevanje rizika od katastrofa u široj javnosti, te da podrži gradove/regije u provođenju lokalnih strategija/planova za unapređenje otpornosti u svim segmentima društva u cjelini. “MCR 2030” je jedinstvena inicijativa u kojoj već sudjeluje preko 630 članica lokalnih i regionalnih zajednica širom svijeta koje uključuju gotovo 440 miliona stanovnika.

 

Na sjednici u Travniku su razmijenjena iskustva iz ove oblasti ali i prezentovani najvažniji aspekti djelovanja dvije Vlade.

 

Dogovoreno je da se nastave aktivnosti s ciljem provođenja Memoranduma o razumijevanju potpisanog od strane Kantona i regije Potenza i to jačanjem saradnje između resornih institucija, pružanjem pomoći regije Potenza Srednjobosanskom kantonu s ciljem usklađivnja domaćeg zakonodavstava sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Također, dogovorena je uspostava saradnje između lokalnih zajednica dvije regije kroz organizaciju sajmova/festivala iz oblasti privrede, kulture i sporta s akcentom na smanjenje rizika od katastrofa, te pokretanje aktivnosti organizovanja ljetnih i zimskih kampova za edukaciju struktura zaštite i spašavanja itd..

 

Obzirom da se cijeli svijet suočava s rastućim rizicima od katastrofa, klimatskim i drugim rizicima kao što je pandemija virusa COVID-19 i drugo, gradovi/regije moraju planirati ne samo da smanje rizike, već i da ulažu u izgradnju otpornosti, a UN kampanja “MCR 2030” je odlična prilika za saradnju i za unapređenje strateškog planiranja na smanjenju rizika od katastrofa i izgradnju otpornosti.

 

Uz Vladu Kantona, u ovu kampanju uključile su se i općine Travnik, Vitez, Kiseljak, Jajce i Busovača, a u narednom periodu planirano je uključivanje i ostalih općina sa područja Srednjobosanskog kantona.

 

Vlada SBK/KSB