Održano predavanje „Uvrštavanje sevdalinke na UNESCO-vu reprezentativnu listu“
Održano predavanje „Uvrštavanje sevdalinke na UNESCO-vu reprezentativnu listu“
Kultura

Održano predavanje „Uvrštavanje sevdalinke na UNESCO-vu reprezentativnu listu“

Planet Obuca

Povodom manifestacije Dani Šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2019, u prostorijama JU Gradske biblioteke Travnik, u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” održano je predavanje prof. dr. Enesa Kujundžića o uvrštavanju sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Travničani su imali priliku da, uz prepoznatljivi zvuk sevdalnike, saznaju nešto više o njenoj historiji, kao i koliko je značajno njeno uvrštavanje u listu za Bosanskohercegovačku kulturu.

Prof. dr. Enes Kujundžić rođen je 1946. godine u Gornjem Rahiću. Diplomirao je 1970. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a magistrirao 1972. godine na Univerzitetu u Chicagu. Doktorat bibliotečkih nauka stekao je 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu od 1993. do 2005. godine obavljao je dužnost direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Od 2007. godine do odlaska u penziju predavao je na Pedagoškom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Naučno-istraživački interes prof.dr. Enesa Kujundžića obuhvata teme iz oblasti bibliotekarstva, a posebno bibliografije Bosne i Hercegovine i nematerijalne kulturne baštine Bošnjaka.

Agencija DAN