BH Telecom
Oglas o licitiranju općinskog poslovnog prostora radi davanja u zakup
Oglas o licitiranju općinskog poslovnog prostora radi davanja u zakup - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Oglas o licitiranju općinskog poslovnog prostora radi davanja u zakup

Na osnovu člana 7. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija „Službeni list SR broj: 33177), člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija („Službene novine Opčine Travnik broj: 2/05 i 2/13), te člana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik 49/04), Načelnik Općine Travnik, raspisuje

OGLAS o licitiranju općinskog poslovnog prostora radi davanja u zakup

Općina Travnik izdaje u zakup poslovni prostor, i to:

1. Poslovni prostor u Travniku , Dolac na Lašvi-zgrada socijalnog stanovanja, ukupne površine 110 m2. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 550,00 KM

Za predmetni poslovni prostor provest će se licitacioni postupak u Maloj Sali Općine Travnik dana 11.03.2022. godine sa početkom u 09,00 sati.

U općinskom poslovnom prostoru koji se ovim oglasom licitira radi davanja u zakup dozvoljeno je obavljanje trgovinskih i zanatsko-uslužnih djelatnosti, a ne dozvoljava se obavljanje djelatnosti kladionica, igara na sreću, kasina i sl.

Zainteresovane osobe su dužne uplatiti depozit od 10% početne cijene na blagajni Općine Travnik.

Sa učesnikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, u roku od 15 dana zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme, tj. na period od godinu dana.

Ukoliko učesnik u licitaciji čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u predviđenom roku ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora, isti će se zaključiti sa drugim najpovoljnijim učesnikom u licitaciji.

Cijena mjesečne zakupnine sadržava postignutu cijenu zakupa općinskog poslovnog prostora postignutog u postupku licitacije+ PDV.

Poslovni prostor se daje u zakup u zatečenom stanju, a svi troškovi koji nastanu radi privođenja istog u funkcionalno stanje ne mogu se uračunati u iznos zakupnine.

Zainteresirana lica uz pismenu prijavu su dužna priložiti sljedeče:

-Dokaz o uplaćenom depozitu

-Dokaz o identitetu podnosioca prijave ( kopija lične karte, aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti)

Prijavu na oglas zainteresovana pravna ili fizička lica (obrtnici) koja obavljaju gore navedene djelatnosti mogu dostaviti neposredno putem pisarnice Općine Travnik ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu Općine Travnik Konatur b.b. u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Oglas o licitiranju općinskog poslovnog prostora radi davanja u zakup”-NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA.

Prijava se dostavlja u roku od 15 dana od dana objavIjivanja oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresovane osobe mogu pregledati poslovni prostor svakim radnim danom od 09 do 14 sati.

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!