dstore
Aktuelno

Oglas za posao: JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar Duga traži jednog radnika na neodređeno vrijeme

Planet obuca

JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI

CENTAR «DUGA» NOVI TRAVNIK

Broj: 202/21

Datum: 16.08.2021.godine

 

Na temelju članka 5. i 108. Pravilnika o radu JU  Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“, ravnateljica Centra „Duga“ Novi Travnik, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS

Radno mjesto:

  1. Vozač – jedan izvršitelj – prijem na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci

 

Mjesto rada: Novi Travnik

Radno vrijeme: 8 sati dnevno

 

Poslovi i radni zadatci vozača u Centru «Duga»: Vrši prijevoz korisnika Centra „Duga“; Po potrebi prevozi ravnatelja i ostale uposlenike; Vodi brigu o voznom parku; Sa defektologom i Stručnim timom sprovodi grupnu radno okupacionu terapiju polaznika; Učestvuje u sortiranju starog papira i plastike; Odgovara za sredstva i opremu, koja mu je povjerena na čuvanje i održavanje; Brine o uređenju i održavanju okoliša i plastenika kroz radnu terapiju sa polaznicima; Održava higijenu radnog prostora svakodnevno; Obavlja i druge poslove, u okviru  programskih zadataka Centra, po nalogu ravnatelja.

 

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom potrebno je ispuniti i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova:

 

  • SSS – III stupanj vozač motornog vozila ili IV stupanj tehničar cestovnog prometa
  • Radno iskustvo – šest mjeseci
  • Vozačka dozvola D kategorije

 

Kandidat je obvezan priložiti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjeren preslik:

  • prijava na javni oglas
  • biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefon
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto
  • dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda)
  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6. mjeseci
  • ovjeren preslik vozačke dozvole D kategorije

 

Pismeni ispit i usmeni intervju će se obaviti 31.08.2021.godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Centra „Duga“. Kandidat koji ne pristupi pismenom ispitu smatra se da je odustao od prijave.  Kriteriji za bodovanje pismenog ispita i usmenog intervjua u postupku prijema u radni odnos će biti objavljeni na web stranici Centra „Duga“.

 

Napomena: Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta slati na adresu: JU Edukacijsko rehabilitacijski centar «Duga» Novi Travnik, ul. Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik, sa naznakom «Ne otvarati – prijava za javni oglas ». Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. O odluci o odabiru djelatnika obavještavaju se učesnici oglasa najkasnije 8 dana po donošenju odluke.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 030/795-400

RAVNATELJICA

 

Sonja Nikolić Jurišić