Aktuelno

Oglas za posao: JU Obdanište Travnik zapošljava jednu radnicu na neodređeno vrijeme

Na osnovu članka 42 i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine SBK/KSB br. 10/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine SBK/KSB broj 07/19) i članka 49. Statuta JU obdanište “Travnik”, članka 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, a u skladu s članom 15. Pedagoških standarda i normativa SBK/KSB (Službene novine SBK/KSB broj 17/04),, a u vezi s Odlukom Upravnog odbora broj 54/23 sa sjednice održane 10.04.2023. god. Upravni odbor JU Obdanište “Travnik” raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto na neodređeno vrijeme

 

 1. Spremačica (1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu na Konkurs i kraću biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

 

Opći uvjeti:

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje (dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao)

 

 

Posebni uvjeti za poziciju:

 

 • NK zaposlenik (dokaz o završenom stepenu obrazovanja)

 

Opis poslova:

 

 • otvaranje objekta i provjetravanje prostorija
 • pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova
 • čišćenje grupnih soba, hodnika, terasa i vanjskog prostora
 • pranje prozora
 • svakodnevno usisavanje i brisanje prašine sa namještaja
 • postavljanje i podizanje ležaljki
 • priprema stolova i stolica za obrok
 • redovno pranje i presvlačenje posteljine
 • održavanje cvijeća
 • neplanirani poslovi i poslovi po nalogu direktora

 

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica s radnim vremenom od 08.00 do 16.30h.

 

Sva priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija (od nadležnog organa za ovjeru).

Poslovi za opisano radno mjesto obavljaju se u Centralnoj zgradi obdaništa Travnik.

Prednost pri prijemu imaju osobe koje su to pravo stekle u skladu sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.

JU obdanište Travnik ne preuzima obavezu povrata dostavljene dokumentacije.

Kandidati koji budu zadovoljili Opće uvjete Konkursa, biti će pozvani na intervju.

Dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Obdaništa www.obdanistetravnik.edu.ba, kod direktora JU obdanište Travnik ili putem maila obdaniste.travnik@gmail.com

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom u JU Obdanište “Travnik” na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište “Travnik” Travnik

Lukačka bb

72270 Travnik,

s naznakom PRIJAVA NA KONKURS -ne otvaraj-

 

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici JU obdanište Travnik www.obdanistetravnik.edu.ba.

 

Predsjednik UO

Danijel Blažević mag.ped.