BH Telecom
Aktuelno

Oglas za posao: JU Obdanište Travnik zapošljava pet novih radnika

Na osnovu članka 42 i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 39. Pravila obdaništa-Travnik-, članaka 16, 17 i 19 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, a u skladu s člancima 11 i 15. Pedagoških standarda i normativa SBK/KSB, a u vezi s Odlukom UO broj 45/21 sa sjednice održane 09.06.2021.god. UO JU Obdaništa –Travnik- u Travniku raspisuje:

KONKURS

Za upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme

 

 1. Odgajatelj (3 izvršitelja)
 1. dva izvršitelja na određeno vrijeme s početkom od 01.08.2021. godine do 30.06.2022. godine,
 2. jedan izvršitelj na određeno vrijeme s početkom od 01.08.2021. godine do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja
 1. Kuhar (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s početkom od 01.08.2021. godine do 30.06.2022. godine,,
 2. Njegovateljica/medicinska sestra (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s početkom od 01.08.2021. godine do 30.06.2022. godine,,

 

Uz prijavu na Konkurs s kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

Opći uvjeti (za pozicije 1, 2 i 3):

 1. Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje (dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao)

Posebni uvjeti za poziciju br. 1. (odgajatelj):

– Diplomu o završenoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija od strane nadležnog organa za ovjeru) VII stupanj stručne spreme smjer- predškolski odgoj i obrazovanje ili ekvivalentnu diplomu po nastavnom programu i procesu Bolonjskog sistema (180, 240 ili 300 ECTS bodova).

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Opis poslova za poziciju br.1:

 • Neposredni odgojno-obrazovni rad
 • Planiranje, organizovanje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnijh, društvenih i duševnih vještina djeteta,
 • Stvaranje vedrog odgojnog ambijenta
 • Priprema za neposredni odgojno-obrazovni rad
 • Rad u stručnim organima ustanove,
 • Vođenje propisane pedagoške dokumentacije,
 • Učestvuje u realizaciji programa stručnog usavršavanja,
 • Radi na izradi didaktičkih sredstava i inoviranja rada,
 • Štiti povjerljivost informacija o djeci i roditeljima,
 • Otkrivanje djece sa poteškoćama u razvoju,
 • Saradnja sa roditeljima,
 • Unapređuje i razvija metode odgojno obrazovnog rada,
 • Učestvuje u kulturno-javnoj djelatnosti ustanove,
 • Estetsko uređenje prostora

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.

 

Posebni uvjeti za poziciju br. 2. (kuhar):

 • Diploma SSS ili KV III stupanj, smjer ugostiteljski – kuhar
 • Radno iskustvo: najmanje 2 godine

Opis poslova za poziciju br.2:

 • Izrada jelovnika za mjesec
 • Trebovanje prehrambenih i ostalih artikala
 • Vodi potrebnu dokumentaciju za ulaz hrane u kuhinju i potrošnji hrane,
 • Pripremanje i kuhanje kvalitetne hrane,
 • Stara o racionalnom korištenju namirnica, čistoći opreme, aparata, uređaja I radne odjeće,
 • Vrši dezinfekciju posuđa,
 • Vodi računa o održavanju potrebnog nivoa higijene prostorija, kuhinje opreme i posuđa
 • Podjela obroka na grupe
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica od 06.30 do 15.00h.

 

Posebni uvjeti za poziciju br.3. (njegovateljica/medicinska sestra)

 • SSS Medicinska škola pedijatrijskog ili drugog srodnog smjera
 • Položen stručni ispit

Opis poslova za poziciju br.3:

 • Poslovi njege djece starosti do tri godine života,
 • Pomaganje kod odijevanja i hranjenja djece,
 • Higijena u prostorijama,
 • Dezinfekcija igračaka,
 • Antropološka mjerenja djece,
 • Vrši kontrolu higijene djece,
 • Organizuje i izvodi rekreativne aktivnosti zajedno sa odgajateljem,
 • Priprema djecu za spavanje i boravi sa njima dok spavaju,
 • Radi na razvoju kulturno higijenskih navika djece,
 • Igranje i zabavljanje djece pričanjem i čitanjem.

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.

 

Sva navedena radna mjesta obavljaju se u Centralnoj zgradi obdaništa Travnik.

Prednost pri prijemu imaju osobe koje su to pravo stekle u skladu sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu zadovoljili Opće uvjete Konkursa, biće pozvani na testiranje i intervju u prostorijama Obdaništa.

Dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Obdaništa www.obdanistetravnik.edu.ba, kod direktora JU obdanište Travnik ili putem maila obdaniste.travnik@gmail.com

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom u JU Obdanište –Travnik- na adresu:

Obdanište –Travnik-

Lukačka bb

72270 Travnik,  s naznakom PRIJAVA NA KONKURS (za poziciju 1, 2 ili 3) -ne otvaraj-

 

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj ploči Obdaništa “Travnik” i web stranici JU obdanište Travnik www.obdanistetravnik.edu.ba.

 

 

Predsjednik UO

Danijel Blažević mag.ped.

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!