Transparency International
Općina Travnik će podržati promociju lokalne privrede
Aktuelno

Općina Travnik će podržati promociju lokalne privrede

Planet obuca

U prostorijama travničkog preduzeća „ Pharmamed“ održana je druga sjednica Privrednog savjeta Općine Travnik na temu „Radna snaga i mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije, odnosno utvrđivanja koraka i aktivnosti koje mogu doprinijeti poboljšanju konkurentnosti radne snage na tržištu rada u općini Travnik”.

Predsjedavajući Savjeta g. Admir Hadžiemrić, na početku sjednice pozdravio je prisutne članove i dao uvodno izlaganje naglašavajući značaj ove teme za razvoj općine. Analizirana su iskustva drugih lokalnih zajednica, a istaknuta je i potreba da se utiče na promjene obrazovnih profila, te promovišu deficitarna zanimanjima već u osnovnim školama.

Nakon diskusije i razmatranja iznesenih prijedloga donesen je zaključak da općinska Službe za razvoj privredu i vanprivredu vrši periodično praćenje kretanja na tržištu rada kako bi se pratile stvarne potrebe poslodavaca kroz vrijeme. Anketiranje bi se trebalo provoditi dva puta godišnje, a provođenjem ovih anketa Općina će stvoriti bazu podataka o stvarnim potrebama poslodavaca, te pratiti trendove. Usvojen je i prijedlog da se uradi promocija poslovnih subjekata koji posluju na području Općine Travnik, a kroz njih i promocija deficitarnih zanimanja.

Promocija bi trebala biti primarno fokusirana na osnovne škole u Travniku, a kako bi se deficitarna zanimanja približila i bolje pojasnila djeci i omladini. S tim u vezi, Općina će podržati aktivnosti vezane za promociju, a u skladu sa prijedlogom Privrednog savjeta.

Naredna sjednica Privrednog savjeta bi se trebala održati u prostorijama firme GS d.o.o. Travnik, u prvoj polovini jula, a tema će biti detaljnije definisanje promocije deficitarnih zanimanja, te razgovor oko pokretanja „ljetne škole“, gdje bi se dala mogućnost omladini da u ljetnem periodu učestvuju na praksi u određenim poslovnim subjektima kako bi se bolje upoznali sa određenim zanimanjima.

Privredni savjet okuplja 12 najeminentnijih privrednika s područja općine Travnik, a formiran je s ciljem omogućavanja aktivnog sudjelovanja lokalnih privrednika u procesu unapređenje poslovnog okruženja u Općini.

Osnivanje Savjeta i provedene reforme su konkretni rezultati provođenja projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“ kojeg implementira Grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, a općina Travnik je pristupila ovom projektu u decembru 2016. godine.

Općina Travnik

Trebamo da znamo!