Općina Travnik i zvanično među najtransparentnijim općinama u Bosni i Hercegovini
Općina Travnik i zvanično među najtransparentnijim općinama u Bosni i Hercegovini
Aktuelno

Općina Travnik i zvanično među najtransparentnijim općinama u Bosni i Hercegovini

Istraživanje otvorenosti 145 općina i gradova u Bosni i Hercegovini u 2021. godini, pokazalo je da je Općina Travnik druga  jedinica lokalne samouprave u BiH po otvorenosti u radu odnosno proaktivne transparentnosti, sa stepenom ispunjenih indikatora 73.36%.

 Istraživanje je ove godine provedeno u okviru projekta Lokalni indeks otvorenosti Udruženja građana “Zašto ne” i inicijative Istinomjer.

Analiza otvorenosti urađena je na osnovu četiri principa (transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost). Ovi principi sadrže oko 80 indikatora koji provjeravaju da li jedinice lokalne samouprave na svojim web stranicama objavljuju podatke poput budžetskih dokumenata, finansijskih izvještaja, budžeta za građane, programa rada općinskih načelnika i općinskih vijeća, informacije o zaposlenima, javnim nabavkama, javnim raspravama itd.

Među Top 5 jednica lokalne samouprave su:

  1. Općina Stari Grad Sarajevo 73.40 %
  2. Općina Travnik 73.36%
  3. Grad Gradiška 70.67%
  4. Općina Kakanj 70.02%
  5. Grad Tuzla 69.21%