BH Telecom
Aktuelno

Općina Travnik na prodaju daje neizgrađena građevinska zemljišta

Putem javnog konkursa Općina Travnik prodaje neizgrađeno gradsko građevinsko  zemljište sa pravom vlasništva Općine Travnik sa 1/1 dijela.

Konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta možete pogledati ovdje.

Općina Travnik