BH Telecom
Aktuelno

Općina Travnik objavila poziv: 11. oktobra se održavaju četiri javne rasprave

Općina Travnik je objavila poziv za četiri javne rasprave koje će se održati 11.10.2023. godine u velikoj Sali Općine Travnik.

U nastavku možete pročitati detalje o najavljenim javnim raspravama.

Javna rasprava – Elaborat o uspostavi zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera “Ugar” sa pratećim hidritehničkim objektima Babanovac-Travnik

Javna rasprava će se održati 11.10.2023 godine u 9:00 sati u velikoj sali Općine Travnik.

Uvid u Elaborat zaštite izvorišta zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Đerdan – prostorije Službe za razvoj, privredu i vanprivredu soba broj 2.

UČEŠĆE JAVNOSTI:

 • Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči: Općine; MZ Šišava i web stranici općine Travnik;
 • javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br: 2;
 • javna rasprava: Velika sala 11.10.2023.god u 9:00 sati;
 • pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 06.10.2023 godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb.

Javna rasprava – Elaborat o zaštiti izvorišta “Šantić”

Javna rasprava će se održati 11.10.2023 godine u 10:30 sati u velikoj  sali Općine Travnik.

Uvid u Elaborat zaštite izvorišta zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Đerdan – prostorije Službe za razvoj, privredu i vanprivredu soba broj 2.

UČEŠĆE JAVNOSTI:

 • Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Šišava i web stranici općine Travnik;
 • javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:2:
 • javna rasprava: velika sala 11.10.2023.god u 10 :30 sati;
 • Pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 06.10.2023 godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb.

Javna rasprava – Elaborat o zonama sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište “Ugrić”

Javna rasprava će se održati 11.10.2023 godine u 11:30 sati u velikoj  sali Općine Travnik.

Uvid u Elaborat zaštite izvorišta zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Đerdan – prostorije Službe za razvoj, privredu i vanprivredu soba broj 2.

UČEŠĆE JAVNOSTI:

 • Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Šišava i web stranici općine Travnik;
 • javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:2;
 • javna rasprava: Velika sala 11.10.2023.god u 11 :30 sati;
 • pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 06.10.2023 godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb.

Javna rasprava – Elaborat o zonama sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište “Kanare”

Javna rasprava će se održati 11.10.2023 godine u 12 :30 sati u velikoj  sali Općine Travnik.

Uvid u Elaborat zaštite izvorišta zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Đerdan – prostorije Službe za razvoj, privredu i vanprivredu soba broj 2.

UČEŠĆE JAVNOSTI:

 • Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Dolac na Lašvi i web stranici općine Travnik;
 • javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br.2;
 • javna rasprava: velika sala 11.10.2023.god u 12 i 30 sati;
 • pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 06.10.2023 godine, poštom na adresu Općina Travnik.