Transparency International
Aktuelno

Općina Travnik objavila rang listu: Pročitajte koji su studenti dobili stipendije

Planet obuca

Prigovor na objavljenu Rang listu podnosi se u roku od 8  dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 11.12.2020.godine.

Prigovor se podnosi putem pošte na adresu Općina Travnik, Komisija za odabir stipendista u akademskoj 2020/2021.godini, ili putem Protokola Općine Travnik.

Rang lista studenata i učenika 2020 2021

Agencija DAN

Trebamo da znamo!