BH Telecom
Arhiva

OPĆINA TRAVNIK: Oglas o licitiranju poslovnog prostora u zgradi “Đerdan”

Na osnovu člana 7. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Službeni list SR BiH” broj 33/77), člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija ( broj OV-01-02-88/05 od 28. 02. 2005.god.) , te člana 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik” broj 49/04) , Načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

O G L A S

o licitiranju općinskog poslovnog prostora radi davanja u zakup

Općina Travnik izdaje u zakup poslovni prostor:

1.Poslovni prostor u Travniku – ul. Centar IIc, lamela V, zv. Đerdan, ukupne površine 23,oo m² , početna cijena mjesečne zakupnine 172,50 KM.

Za predmetni poslovni prostore provest će se licitacioni postupak u sali Općine Travnik dana 29.09. 2015.god. sa početkom u 09,oo sati.

Zainteresovane osobe su dužne uplatiti depozit od 10% početne cijene, na blagajni Općine Travnik.
Sa učesnikom licitacije koji bude dao najpovoljniju ponudu na licitaciji, zaključit će se Ugovor o zakupu, na period od godinu dana.
Cjene mjesečne zakupnine sadražava postignutu cijenu zakupa općinskog poslovnog prostora postignutog u postupku licitacije +PDV.
Obaveze zakupca je da najkasnije u roku od 7 dana od dana provođenja licitacije, potpiše Ugovor o zakupu.
Svim učesnicima koji pristupe licitaciji, kao i najpovoljnijem ponuđaču bit će izvršen povrat uplaćenog depozita, nakon završenog licitacionog postupka.
Zainteresirane osobe mogu pogledati predmetni poslovni prostor svakim radnim danom u periodu od 09,oo do 14,oo sati.

Općina Travnik