Arhiva

OPĆINA TRAVNIK: Podrška mladima koji prvi put pokreću neku djelatnost

Općina Travnik, novom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama koja je danas stupila na snagu, oslobađa plaćanja administrativne takse za izradu rješenja u visini od 50% predviđene takse sve mlade do 35 godina, koji prvi put zasnivaju radni odnos osnivanjem neke djelatnosti.

Ovakvom odlukom Općina je odlučila podržati mlade za pokretanje vlastitog biznisa.

Općina Travnik