Aktuelno

Općina Travnik: Poziv korisnicima socijalne pomoći, oslobađaju se plaćanja komunalnih usluga

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga JKP „Bašbunar „ i JKP „Trebišnjica „  koji posjeduju rješenje od JU Centar za socijalni rad da su korisnici stalne socijalne pomoći da su dužni  do 31.03.2022.god.  da podnesu zahtjev na šalteru br.2 u Općini Travnik, za privremeno oslobađanje

obaveze plaćanja naknade za izvršene komunalne usluge .

Privremeno osobađanje od plaćanja naknade za komunalne usluge vrš i  shodno članu 18. Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP“Bašbunar“  i  člana 17. Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP „Trebišnjica“ Travnik-Nova Bia („Službene novine Općine Travnik“ broj:12/10).