Transparency International
Općina Travnik: Pri kraju radovi na održavanju i obilježavanju cesta
Općina Travnik: Pri kraju radovi na održavanju i obilježavanju cesta
Aktuelno

Općina Travnik: Pri kraju radovi na održavanju i obilježavanju cesta

Planet obuca

Služba za zajedničke i komunalne poslove u okviru aktivnosti na redovnom  održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta u završnoj je fazi svih aktivnosti koje su predviđene ugovorima  za tekuću godinu.

Poslove na redovnim održavanju, a nakon provedenog postupka javnih nabavki, vrše preuzeća “Teling“ d.o.o. Travnik i „Merkez-oil“ d.o.o. Novi Travnik a ukupan iznos sredstava predviđenih Budžetom Općine za 2020.godinu iznosi cca 300.000,00 KM.

Pored poslova na redovnom održavanju cesta, Služba za zajedničke i komunalne poslove provodi aktivnosti i na izradi horizontalne signalizacije odnosno obilježavanju taksi stajališta, pješačkih prelaza, zaustavnih linija, razdjelnih linija i postavljanju vibracionih traka. I ove aktivnosti se, prema planu, privode kraju.

Za ovu namjenu je u Budžetu za 2020. godinu izdvojeno 15.000,00 KM a radove nakon provedenog postupka javnih nabavki vrši preduzeće „Buljan ceste“ d.o.o. Kreševo.

Općina Travnik