Transparency International
Općina Travnik sa Vijećem Europe potpisala Memorandum o saradnji na osnaživanju Roma
Općina Travnik sa Vijećem Europe potpisala Memorandum o saradnji na osnaživanju Roma
Aktuelno

Općina Travnik sa Vijećem Europe potpisala Memorandum o saradnji na osnaživanju Roma

Planet obuca

Vijeće Evrope i Općina Travnik potpisali Memorandum o saradnji u okviru implementacije ROMACTED programa koji je zajednička inicijativa Vijeća Evrope i Evropske Komisije s cijljem dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou.

Kompletan tekst Memoranduma kojim su definisane obaveze, aktivnosti i dinamika implementacije može se preuzeti na ovom linku.

Općina Travnik