Arhiva

Općina Travnik sutra organizuje okrugli sto na temu: Obnovljivi izvori energije – Energija vjetra – Sadašnjost i budućnost

Dana 04.11.2015. godine (srijeda), u 14,00 sati, u Maloj Sali Centra za kulturu, Travnik, održatće se Okrugli sto na temu:

“Obnovljivi izvori energije – Energija vjetra – Sadašnjost i budućnost”

Domaćin: Admir Hadžiemrić, Načelnik Općine Travnik

Uvodničar: Prof. dr. Mustafa Musić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj JP Elektroprivreda BiH

Namjera ovog Okruglog stola je pokušati na jednom mjestu sažeti ključne prednosti i problem vezane za vjetroelektrane, te pokušati dati afirmativan pogled na tu tehnologiju.

Razumljivo je da se ne očekuje da će vjetroelektrane riješiti sve energetske probleme u BiH. Medjutim,vjetroelektrane svakako predstavljaju zanimljiv energetski izvor, kojeg treba iskoristiti na najučinkovitiji mogući način.

Kao i svaka tehnologija, i vjetroelektrane imaju svoje specifičnosti. Ipak, to nije razlog da ih se zanemaruje, podcjenjuje i diskriminira, jer je kWh električne energije proizveden u vjetroelektrani jednak kWh proizvedenom u bilo kojoj drugoj elektrani.

Uvodjenje vjetroelektrana u elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine,neminovno će dovesti do promjena u dosadašnjem načinu razmišljanja i procedurama rada. Zato su nam potrebni stručnjaci – motivirani visokoobrazovani kadrovi- koji će razumjeti sadašnje prakse, ali i uvesti novi način razmišljanja u svijetu koji će se neminovno promijeniti.

Sve veći zahtjevi za zaštitom okoliša, rastuće cijene goriva i konkurencija dovest će do posve različitih zahtjeva i problema od onih s kojim se susrećemo danas.

Zato je potrebno stvoriti naviku redovne komunikacije medju stručnjacima – od inženjera raznih struka, do ekonomista, ekologa, stručnjaka iz društvenih nauka, pa i političara unutar zemlje, ali i inostranstva.

Komunikacija i usvajanje novih znanja i novih praksi smanjit će pogreške i dati odgovore na pitanja za koja je negdje već sigurno pronadjeno rješenje – ne trebamo izmišljati „toplu vodu“, već primijeniti postojeća rješenja i uvažiti stečena iskustva.

Takodjer, potrebno je stvoriti klimu poticanja inovacija i slušanja drugih ljudi i drugačijih rješenja, jer je samo na taj način moguće kvalitetno i učinkovito potaknuti energetiku, ali i privredu povezanu uz nju.

Stoga se pozivaju članovi Savjeta Mjesnih zajednica, Udruženja, Ministarstva i Koncesionara, da delegiraju 1–2 člana, koji će prisustvovati ovom Okruglom stolu i u slobodnoj i otvorenoj raspravi dati svoj doprinos razumijevanju i korištenju vjetroenergije i na ovim prostorima.

Općina Travnik