BH Telecom
Aktuelno

Općina Travnik utvrdila spisak nevladinih organizacija od posebnog interesa: Evo koje iznose su dobila udruženja iz Travnika

Na osnovu člana 91. Statuta Općine Travnik („Prečišćen tekst – Službene novine Općine
Travnik“, broj: 11/05), a u svezi sa članom 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Travnik
(„Službene novine Općine Travnik“ broj: 5/05;18/06; 10/16 i 3/20) Općinsko vijeće Travnik na
sjednici održanoj 29.12. 2022. godine, d o n o s i
O D L U K U
o utvrđivanju nevladinih organizacija od posebnog interesa za Općinu
Travnik za 2023. godinu

Član 1.
Ovom Odlukom o utvrđivanju nevladinih organizacija od posebnog interesa za Općinu
Travnik utvrđuje se spisak nevladinih organizacija koje su od posebnog interesa za Općinu Travnik.

Član 2
Nevladina udruženja u smislu ove Odluke su nevladine organizacije koje su od posebnog
interesa za općinu Travnik, a koje:
– Pomažu u rješavanju socijalnih i drugih problema određenih kategorija stanovništva
(invalidna lica, boračke populacije, šehidske porodice i porodice poginulih boraca, stara,
bolesna i lica sa posebnim potrebama;
– Rade na problemu rješavanja statusa problema određenih ugroženih kategorija
stanovništva;
– Organizuju i provode aktivnosti koje značajno podižu nivo zdravstvene i socijalne zaštite na
području općine, a nisu dio osnovne djelatnosti postojećih ustanova;
– Bave se aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
– Bave se kulturom, promocijom kulturnog naslijeđa, stvaranjem novih pravaca, trendova u
oblasti kulture;
– Promiču razvoj sporta;
i za koje se u budžetu Općine Travnik za 2023.g. osiguravaju sredstva za sufinanciranje istih.

Član 3
Nevladine organizacije iz člana 2. ove Odluke su sljedeće i financirat će se u 2023. godini,
kako slijedi:

1. Narodna kuhinja Merhamet 110.000,00 KM
2. Caritas 40.000,00 KM
3. SR.Kulturno.Prosvj. i hum CRK Travnik (Dobrotvor) 2.750,00 KM
4. Crveni križ 12.000,00 KM
5. Humanitarno udruženje „Sreća za sve“ 25.000,00 KM
6. Društvo Lajpcig-Travnik 16.650,00 KM
7. KUD „Karaula“ 1.400,00 KM
8. KUD „Mladost“ Višnjevo 1.400,00 KM
9. KUD „Borac“ 5.000,00 KM
10. IFG „Sloga“ Guča Gora 4.000,00 KM
11. IFD „Paklarevo 4.000,00 KM
12. IFG „Župa Potkraj“ Turbe 4.000,00 KM
13. Gorska služba spašavanja Travnik 3.000,00 KM
14.KZB Preporod Travnik 15.000,00 KM
15.Napredak 6.000,00 KM
16.Limena glazba „Lašva“ Nova Bila 5.605,00 KM
17.Muzičko društvo Travnik 5.600,00 KM
18.Hrvatsko amatersko kazalište Travnik 5.000,00 KM
19.Pozorište Travnik 3.000,00 KM
20.Udruženje žena „Emina“ Turbe 1.000,00 KM
21.Udruženje građana oštećenog sluha Travnik 2.000,00 KM
22.Međuopćinsko udruženje slijepih građana Travnik 2.000,00 KM
23.Udruga za održivi i humani razvoj „KLIK“ 19.000,00 KM
24.Udruga za održivi i humani razvoj „NAŠE POLJE“ 14.000,00 KM
25.Udruga „NAŠA ZEMLJA“ 4.000,00 KM
26.DVD Turbe 10.000,00 KM
27.DVD Nova Bila 20.000,00 KM
28.DVD Bruneji 10.000,00 KM
29.DVD Han Bila 18.000,00 KM
30.Vokalni sastav Lašvanske dive 6.000,00 KM
31.Kazalište mladih Korifej Nova Bila 2.500,00 KM
32.UG Biljanska dolina 5.000,00 KM
33. Klub Oldtimer „Classic“ Travnik 1.000,00 KM
34. KUD Turbe 1.400,00 KM
35. PD Paklarske stijene 2.000,00 KM
36. PD Guča Gora 2.000,00 KM
37.Hrvatska ekološka udruga Sveti duh Nova Bila 2.000,00 KM
38.Udruženje oboljelih od multipleskleroze SBK/KSB 1.000,00 KM
39.Udruženje građana TOPRAK-Dub 3.095,00 KM
40.Prijatelji Travnika za Srebrenicu 4.000,00 KM
41.KRUG Travnik 4.000,00 KM
42.Udruženje za uzgoj i zaštitu i sitnih životinja
Travnik 1.000,00 KM
43.Udruženje održivog povratka i razvoja izbjeglih i
Raseljenih osoba sa područja MZ Kraljevice 3.000,00 KM
44.Udruženje građana župe Ovčarevo 3.000,00 KM
45.Udruženje penzionera SBK 1.000,00 KM
46.Nogometni klub Travnik 171.450,00 KM
47.NK Vlašić Turbe 27.000,00 KM
48.NK Karaula 5.500,00 KM
49.NK Nova Bila 13.000,00 KM
50.NK Gorica Guča Gora 13.000,00 KM
51.RK Borac Travnik 20.000,00 KM
52.RK Nova Bila 18.000,00 KM
53.KK Travnik 23.000,00 KM
54.Judo klub Travnik 3.500,00 KM
55.Judo klub Nova Bila 13.000,00 KM
56.Judo klub Ipon Ovčarevo 3.413,00 KM
57.Judo klub Kalibunar 1.000,00 KM
58.Karate klub Travnik 4.000,00 KM
59.Karate klub Mehurić 2.586,00 KM
60.Karate klub Turbe 1.500,00 KM
61.Karate klub Vezir 3.000,00 KM
62.Karate klub N.Bila 5.000,00 KM
63.Ski klub Karaula 2.400,00 KM
64.Šahovski klub Travnik 1.650,00 KM
65.Sportski savez Travnik 3.000,00 KM
66.NK Rudar Han Bila 27.000,00 KM
67.UG Sportskih ribolovaca Travnik 2.000,00 KM
68.UG Sportskih ribolovaca „Bila“ Han Bila 2.000,00 KM
69.KK „Barsellum“ Turbe 4.500,00 KM
70.FU Bubamara Travnik 1.500,00 KM
71.FK Lašva Slimena 4.000,00 KM
72.Streljački klub „TARGET“ 8.000,00 KM
73.Biciklistički klub X Factory 3.000,00 KM
74.Stonoteniski klub „Borac“ 3.000,00 KM
75.Športska udruga MNK „Putačevo“ 11.500,00 KM
76.Škola fudbala „Atletiko“ 1.500,00 KM
77.Ženski rukometni klub „Nova Bila“ 4.000,00 KM
78.Moto Team „Endurio“ 3.000,00 KM

Član 4.
Rezerva za nevladine organizacije definisana u iznosu od 15.000,00 KM, će tokom godine
raspoređivati načelnik Općine na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti, a sve na temelju
zahtjeva nevladinih organizacija.

Član 5.
Rezerva za sport definisana u iznosu od 10.000,00 KM, će tokom godine raspoređivati
načelnik Općine na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti, a sve na temelju zahtjeva nevladinih
organizacija.

Član 6
Odluku o raspodjeli sredstava za rad nevladinih organizacija od posebnog interesa za
Općinu Travnik, za svaku budžetsku godinu, donijet će Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za
društvene djelatnosti, prije utvrđivanja prijedloga budžeta.

Član 7.
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama
Općine Travnik“.

Broj: 01-1-01-3-5-344/22

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Vlatka Lovrinović, dipl. teolog,s.r

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!