dstore
Aktuelno

Općinska izborna komisija: Obavještenje za stanovnike općine Travnik

Planet obuca
Općinska izborna komisija Travnik obavještava birače čije se ime nalazi na spisku iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na redovnom biračkom mjestu za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik 2021.godine, a koji su pozitivni na COVID-19 i/ili koji posjeduju akt nadležnog tijela o obaveznoj izolaciji ili se nalaze na bolničkom liječenju, zbog čega nisu u mogućnosti da dođu na biračko mjesto na kojem su upisani u Centralni birački spisak da glasaju lično, bit će, na njihov zahtjev, omogućeno glasanje putem kovertovanog glasačkog listića koji se izuzima sa redovnog biračkog mjesta, u skladu sa članom 24e. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj: 25/20 i 67/20).
Da bi ostvario biračko pravo, birač je dužan najkasnije do 08.04.2021. godine do 07,00 sati ili na sam dan izbora 11.04.2021. do 09:00 sati, lično (putem e-mail-a, faks aparata) ili putem druge osobe, dostaviti zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, odnosno medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog tijela kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.
Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon 08.04.2021. godine ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje dužan je dostaviti najkasnije na dan izbora 11.04.2021. godine do 09:00 sati.
Zahtjev za glasanje, odnosno medicinski nalaz i/ili akt nadležnog organa može se dostaviti Općinskoj izbornoj komisiji Travnik na mail: oiktravnik@yahoo.com ili putem drugog lica.
Podnosilac zahtjeva koji želi da glasa putem COVID-19 mobilnog tima u zahtjevu treba da navede ime i prezime, ime roditelja, JMBG, adresa stanovanja, kontakt telefon, skenirano rješenje o izolaciji od nadležne ustanove ili odgovarajući medicinski nalaz.

OIK