BH Telecom
Aktuelno

Općinski sud u Travniku radi na unapređenju rada Suda i odgovornosti sudija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH, je na sjednici održanoj 3. i 4. juna 2020. godine usvojilo projektni prijedlog „Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužioca-treća faza ,finansiranog od strane  Vlade Švedske, a koji predstavlja nastavak uspješno provedenog Projekta ICEA II  (2017-2020).

Općinski sud u Travniku je učesnik i implementator  III faze Projekta, kojeg finansira Vlada Švedske.

Predsjednik suda i predsjednica izvršnog odjela već su prisustvovali inicijalnom sastanku održanom 23. i 24. 11.2020. u Sarajevu, te već od 26.11.2020. godine krećemo sa aktivnostima na implementaciji III faze Projekta.

Općinski sud Travnik