Aktuelno

Općinsko vijeće Travnik: Poziv na sjednicu osnivačke Skupštine u Maloj Sali Općine Travnik

Planet Obuca

Općinsko vijeće Travnik je usvojilo Odluku o osnivanju Turističke zajednice Općine u kojoj je propisano da pripremne radnje i sazivanje osnivačke skupštine Turističke zajednice će obaviti Služba za razvoj privredu i vanprivredu.

Vezano za naprijed navedeno pozivamo Vas na sjednicu osnivačke Skupštine koja će se održati dana (srijeda) 06.07.2022. godine. u 18 sati u Maloj Sali Općine Travnik

Predlažemo sljedeći dnevni red:

  • Izbor i imenovanje članova komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine Turističe zajednice Općine Travnik,
  • Izbor i potvrđivanje mandata članova Skupštine Turističke zajednice općine Travnik
  • Izbor predsjedavajučeg Skupštine Turističke zajednice,
  • Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice općine Travnik
  • Usvajanje Statuta Turističke zajednice općine Travnik
  • Izbor članova tijela nadzornog odbora
  • Izbor članova tijela Turističkog vijeća
  • Donošenje svih akata koji su potrebni za upis Turističke zajednice u Sudski registar i u Upisnik turističkh zajednica,
  • Razno.

Općina Travnik