BH Telecom
Aktuelno

Ovo je plan Srednjoškolskog centra: Škola za 1200 učenika, 26 učionica..

TEHNIČKI OPIS  MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE „TRAVNIK“

 

Lokacija objekta je u ulici školska u Travniku. Svojom dužom stranom objekat je paralelan osi istok zapad, odnosno koritu rijeke Lašve. Glavni ulaz u objekat je sa sjeverne strane od saobraćajnice uz vodotok rijeke Lašve.

Predmetni objekat sastoji se od dijela koji je isključivo školskog karaktera i dijela koji je sportskog karaktera višenamjenske funkcije. Centralnim stepeništem prostori su visinski povezani.

U podrumu su sljedeći sadržaji: višenamjensko sklonište kapaciteta 600 osoba, podstanica, prostorija za prečišćavanje vode za bazen, prostori ekonoma i pomoćnog osoblja, te WC-i osoblja i ostava inventara.

U prizemlju su sljedeći sadržaji: ulazni vjetrobrani i holovi, prostor za administraciju, sala za sastanke školskih radnika, prostor za zdravstvenu službu, kaffe kuhinja sa pratećim sadržajima, amfiteatar kapaciteta 396 sjedišta, sportska dvorana takmičarskog karaktera, dim. igrališta 24,15 x 44,75m i kapaciteta 1.000 sjadišta, sa pratećim svlačionicama, sanitarijama, ulaznim holom i sanitarijama za posjetioce te izlazom na vanjski teren i bazen dim. 15,05 x 27,80m (pod vodom 12,50 x 24,50m) sa odgovarajućim svlačionicama i tuševima.

Na prvom spratu školskog dijela su sljedeći sadržaji:

 • 13 učionica veličine 57,95 m2 – 59,13 m2
 • Zbornica sa prostorom za prijem roditelja
 • Prostori za direktora škole, pedagoga, pomoćnika i sekretara
 • Sanitarije za nastavnike i đake
 • Komunikacije (stepenište, holovi, požarna stepeništa)

Drugi sprat je identičan prvom.

Na trećem spratu su kabineti sa predprostorijama za nastavnike i sanitarijama. U potkrovlju su tri kabineta društvenih djelatnosti, te prostori za društvene aktivnosti (biblioteka, arhiva, đačke sekcije) i sanitarije.

Netto površina objekta je:

 • Suteren m2             1.365,02
 • Prizemlje m2           4.358,68
 • I sprat m2                1.548,58
 • II sprat m2               1.548,58
 • III sprat m2              1.588,89
 • potkrovlje m2             985,35

____________________________________________

UKUPNO:     11.467,10 m2

Netto površina školskog prostora i prostora vezanog uz sportsku dvoranu je:

 • školski dio m2             9.057,33
 • sportska dvorana sa ulaznim holom

i svlačionicom                                              m2             2.409,77

(sala, ulazni hol, sanitarije      1.832,72 m2)

(nivo tribina                                  577,05 m2)

___________________________________________________

UKUPNO:     11.467,10 m2

Uz sportsku dvoranu sa zapadne strane projektovano je otvoreno vanjsko igralište dim. 18,00 x 33,00m za izvođenje nastavnog procesa. Uz igralište na zapadnoj strani su i natkrivene armaturno betonske tribine sa PVC sjedištima, kapaciteta 250 sjedišta

TRENUTNA SITUACIJA

 

Nakon donošenja Odluke Doma za ljudska prava u postupku, Vrhbosanska nadbiskupija protiv FBiH, za „povrat zgrade nadbiskupske gimnazije u Travniku“, ista je vraćena Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Zbog ove oduke Mješovita srednja ekonomsko ugostiteljska škola je izmještena na privremenu lokaciju „Đački dom“ u Travniku, dok je Mješovita srednja škola Travnik nastavila obrazovne aktivnosti u  skučenom i neuslovnom prostoru zgrade Vrhbosanske nadbiskupije.

Zbog činjenice da obije škole pohađa oko 1100 učenika i oko 150 zaposlenih pokrenute su aktivnosti od strane Općine Travnik, Vlade SBK i Vlade FBiH na izgradnji nove srednje škole u Travniku.

Do sada uložena sredstva u izgradnju ovog objekta su 7,2 miliona KM, a za nastavak izgradnje obezbjeđeno je još 7 miliona KM. Nažalost ovim nije u cjelosti zatvorena finansijska konstrukcija izgradnje kompletnog objekta škole sa prostorom za obrazovne aktivnosti, bazenom i sportskom dvoranom.

PROCJENA TROŠKOVA ZA ZAVRŠETAK SPORTSKE DVORANE I BAZENA

Na osnovu predmjera i predračuna radova, firme koja je odabrana ne tenderu, kao najpovoljniji ponuđač za izgradnju objekta škole, dajemo sljedeću procjenu troškova za završetak radova na sportskoj dvorani i bazenu, koji se nalaze u sklopu  objekta Mješovite srednje škole Travnik.

SPORTSKA DVORANA

FAZA I ukupno………………………………………………. 713.900,00 KM

– čelična konstrukcija                                                  495.700,00 KM

– pokrov, gromobrani i horizontalni oluci                     218.200,00 KM

FAZA II ukupno ……………………………………………..   662.900,00 KM

– grubi razvod instalacija ViK, elektro i mašinske       296.900,00 KM

– grubi arhitektonsko-građevinski radovi                    366.000,00 KM

FAZA III ukupno …………………………………………….   560.000,00 KM

– vanjski i unutrašnji otvori                                          560.000,00 KM

FAZA IV  ukupno ……………………………………………  689.600,00 KM

– završni arhitektonsko-građevinski radovi                 244.000,00 KM

– fini razvod instalacija ViK, elektro i mašinske          445.600,00 KM

FAZA V ukupno …………………………………………….   527.000,00 KM

– vanjsko uređenje                                                      527.000,00 KM

UKUPNO SPORTSKA DVORANA:                                    3.155.000,00 KM

BAZEN

FAZA I    ukupno …………………………………………..    239.100,00 KM

– grubi razvod instalacija ViK, elektro i mašinske       145.000,00 KM

– grubi arhitektonsko-građevinski radovi                      94.000,00 KM

FAZA II ukupno                                                         318.800,00 KM

– bazenska tehnika                                                      318.800,00 KM

FAZA III ukupno …………………………………………….   278.000,00 KM

– fini razvod instalacija                                                182.500,00 KM

– završni arhitektonsko-građevinski radovi                   96.000,00 KM

UKUPNO BAZEN:                                                    835.900,00 KM

Shodno naprijed navedenom, za završetak sportske dvorane potrebna je obezbijediti sredstva u iznosu od 3.155.000,00 KM, a za završetak bazena potrebna su sredstva u iznosu od 835.900,00 KM.

Kontakt osoba odgovorna za izgradnju Srednje škole u Travniku ispred općine Travnik je Nisveta Gazić, stručni savjetnik za projekte

Kontakt:

Općina Travnik

Konatur bb

72270 Travnik

Telefon: 00387 30 511 277 lokal 255 i 00387 30 509 – 053

Mail: nisveta.gazic@opcinatravnik.com.ba

 

Izgradnja objekta Mješovite srednje škole “Travnik”

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!