BH Telecom
Ovo su konačne rang liste studenata, učenika deficitarnih zanimanja i učenika koji postižu iznimne rezultate za dodjelu stipendija
Ovo su konačne rang liste studenata, učenika deficitarnih zanimanja i učenika koji postižu iznimne rezultate za dodjelu stipendija
Aktuelno

Ovo su konačne rang liste studenata, učenika deficitarnih zanimanja i učenika koji postižu iznimne rezultate za dodjelu stipendija

Općina Travnik je objavila da se obavještavaju studenti i učenici koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 17.01.2020.godine (petak), sa početkom u 18,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Na potpisivanje ugovora studenti, kao i punoljetni učenici i roditelji maloljetnih učenika, su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

Ukoliko je student, učenik ili roditelj učenika spriječen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršiti samo lice koje ima punomoć imenovanog.

Komisija za odabir korisnika stipendija redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj/školskoj 2019./2020. godini

 

 

Broj: 01-34-16-985/19-1-1

Datum: 08.01.2020.godine

Nakon provedenog prvostepenog i drugostepenog postupka Komisija za odabir korisnika stipendije redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini utvrđena je:

K O N A Č N A

RANG LISTA REDOVNIH STUDENATA, STUDENATA DEFICITARNIH ZANIMANJA I UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI

 

I REDOVNI STUDENTI

 

I GODINA

 

Za I godinu studija dodjeljuje se ukupno 10 (deset) stipendija.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang liste, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.       Lepir Mirza 40+10 12+5 67  
2.       Džinić Erin 40+10 12+5 67  
3.       Kafadar Tijana 40 16+5+5 66  
4.       Hodžić Hamida 40 20+5 65  
5.       Curić Aiša 40 20+5 65  
6.       Beganović Emina 40 20+5 65  
7.       Kovač Slavko 40 20+5 65  
8.       Dervić Amina 40 20+5 65  
9.       Delalić Fahira 40 20+5 65  
10.    Jusufović Ajša 38 20+5 63  
11. Jašarević Taiba 40 16+5 61  
12. Šakić Mediha 36 20+5 61  
13. Poljarević Naida 40 20 60  
14. Gaši Fuad 40 20 60  
15. Ibrak Šejla 40 20 60  
16. Čakić Hadis 38 16+5 59  
17. Hrustanović Alman 40 12+5 57  
18. Prcanović Azra 40 12+5 57  
19. Novalić Sanel 40 12+5 57  
20. Palić Ajla 30 20+5 55  
21. Tarakčija Mensur 28 20+5 53  
22. Maljić Katarina 40 8+5 53  
23. Sažić Muamer 38 8+5 51  
24. Torlić Faris 40+10 0 50  
25. Drobo Ibrahim 40 4+5 49  
26. Konjalić Ajla 40 4+5 49  
27. Andrić Katarina 34 8+5 47  
28. Jusić Ahmed 40 0+5 45  
29. Cakalin Gabrijela 40 0+5 45  
30. Seferović Tarik 40 0+5 45  
31. Tarakčija Dženita 32 12 44  
32. Kozar Azerina 30 8+5 43  
33. Begić Faris 40 0 40  
34. Đogić Amina 30 4+5 39  
35. Hasanpašić Ajla 34 0+5 39  
36. Zolota Sumeja 26 8+5 39  
37. Palić Irna 0   0 Nedostaje dokaz za sestru da je učenica (član VI. stav 1., alineja 13)  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
38. Hodžić Semina 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majka, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
39. Hatarić Jasmina 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
40. Zolota Selma 0 0 0 Nedostaje dokaz za brata Mirzu da je učenik (član VI. stav 1., alineja 13)  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima
41. Muslimović Dženana 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja) i dokaz da je sestra student učenik (član VI. stav 1., alineja 13)  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima
           

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Lepir Mirza,
 2. Džinić Erin,
 3. Kafadar Tijana,
 4. Hodžić Hamida,
 5. Curić Aiša,
 6. Beganović Emina,
 7. Kovač Slavko,
 8. Dervić Amina,
 9. Delalić Fahira,
 10. Jusufović Ajša.

 

 

 

 

 

 

II GODINA

 

Za drugu godinu ukupno se dodjeljuje 15 (petnaest) stipendija.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Grabus Enisa 40 12+5 57  
2.      Kargić Ajla 35 16 51  
3.      Kadrić Ibrahim 25 20+5 50  
4.      Andrić Vedrana 20 25 45  
5.      Musić Larisa 25 20 45  
6.      Smajlović Kulsuma 20 20+5 45  
7.      Hrustanović Amer 30 8+5 43  
8.      Kolenda Marta 30 8+5 43  
9.      Karalić Ajna 20 16+5 41  
10.    Halimović Alema 20 16+5 41  
11.    Vojvodić Emina 15 20+5 40  
12.    Pajić Zerina 25 8+5 38  
13.    Jusić Džejlana 20 12+5 37  
14.    Brajić Anida 25 12 37  
15.    Smajlović Amina 30 0+5 35 Veći prosjek ocjena
16. Rojnica Antonela 10 20+5 35  
17. Gapa Alma 25 5+5 35 Otac RVI 80%
18. Dervić Amina 20 8+5 33  
19. Ribo Benjamin 15 12+5 32  
20. Brkić Amina 10 16+5 31  
21. Jašarević Medina 5 20+5 30  
22. Kristina Volić 25 0+5 30  
23. Šimić Magdalena 20 4+5 29  
24. Mehulić Tarik 15 8+5 28  
25. Šiljak Amina 20 0+5 25  
26. Čepalo Lamija 15 4+5 24  
27. Halak Amela 15 0+5 20  
28. Seferović Mustafa 15 0+5 20  
29. Begić Amra 15 0+5 20  
30. Zuhrić Dženeta 10 4+5 19  
31. Kasumović Ahmed 15 4 19  
32. Bektaš Amar 15 0 15  
33. Andrić Dominika 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca umirovljenika, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima) i rodni listovi za sestre (član VI. stav 1., alineja 14)  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima
34. Fazlić Muhamed 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
35. Lepir Samed 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku i dokaz o statusu oca, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima).
36. Herceg Ilhana 0 0 0 Nedostaje dokaz o status oca, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
37. Ribo Amer 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
38. Maglić Zehra 25 16+5 46 Sestra Lejla Maglić na IV godini ostvarila pravo na stipendiju.
 

     

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Grabus Enisa,
 2. Kargić Ajla,
 3. Kadrić Ibrahim,

4.. Andrić Vedrana,

 1. Musić Larisa,
 2. Smajlović Kulsuma,
 3. Hrustanović Amer,
 4. Kolenda Marta,
 5. Karalić Ajna,
 6. Halimović Alema,
 7. Vojvodić Emina,
 8. Pajić Zerina,
 9. Jusić Džejlana,
 10. Brajić Anida,
 11. Smajlović Amina.

 

 

 

 

 

III GODINA

 

Za III godinu studija dodjeljuje se ukupno 15 (petnaest) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Sefer Fata 40 16 56  
2.      Beganović Lamija 35 16+5 56  
3.      Hrustanović Lamija 40 12 52  
4.      Hadžić Amila 35 16 51  
5.      Mišković Fabijan 30 16+5 51  
6.      Dautović Anida 25 16+5 46  
7.      Avdić Sanel 35 4+5 44  
8.      Salkica Medina 40 4 44  
9.      Čorbić Hatina 30 8+5 43  
10.    Malanović Samir 20 16+5 41  
11.    Topalović Marija 20 16+5 41  
12.    Lozić Lejla 20 16+5 41  
13.    Bradić Anes 20 20 40  
14.    Mehmedagić Lejla 35 0+5 40  
15.    Tabak Berina 15 20+5 40  
16. Ekmešćić Tarik 30 4+5 39  
17. Softić Nihada 30 4+5 39  
18. Markunović Mateja 20 12+5 37  
19. Ramić Edina 15 16+5 36  
20. Čejvan Amina 10 20+5 35  
21. Letić Belma 25 4+5 34  
22. Čejvan Amar 25 4+5 34  
23. Čogić Jakub 15 12+5 32  
24. Oršolić Nikolina 20 4+5 29  
25. Goran Haris 15 8+5 28  
26. Mijić Iva 15 8+5 28  
27. Dautović Almedin 5 16+5 26  
28. Kopčić Omar 20 0+5 25  
29. Medić Sven 15 0+5 20  
30. Bajrić Samira 15 0+5 20  
31. Kesko Samil 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
32. Grabus Selver 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za nanu, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
 

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Sefer Fata,
 2. Beganović Lamija,
 3. Hrustanović Lamija,
 4. Hadžić Amila,
 5. Mišković Fabijan,
 6. Dautović Anida,
 7. Avdić Sanel,
 8. Salkica Medina,
 9. Čorbić Hatina,
 10. Malanović Samir,
 11. Topalović Marija,
 12. Lozić Lejla,
 13. Bradić Anes,
 14. Mehmedagić Lejla,
 15. Tabak Berina.

 

 

 

 

 

 

IV GODINA

 

Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno  16+2=18 (osamnaest) stipendija.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Mušić Lamija 30 16+5 51  
2. Torlić Lamija 30 16+5 51  
3. Tiro Selma 25 20+5 50  
4. Mušik Ajla 30 16 46  
5. Maglić Lejla 25 16+5 46  
6. Perić Monika 40 0+5 45  
7. Erceg Monika 30 8+5 43  
8. Grabus Selma 25 8+5 38  
9. Sejdić Elmin 20 12+5 37  
10. Bentić Emina 15 16+5 36  
11. Vrhovac Marijana 30 0+5 35  
12. Kukić Minela 25 4+5 34  
13. Skrobo Lejla 20 8+5 33  
14. AlAreybi-Silajdžija Šejma 15 12+5 32  
15. Ćorbić Sabrina 20 4+5 29  
16. Jašarević Fatima 20 0+5 25  
17. Kavazović Azra 20 0+5 25  
18. Kovač Mateja 20 0+5 25  
19. Begović Amir 20 0 20  
20. Selak Antonela 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
21. Kljajić Miralem 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
           

 

Zaključak

 

Za IV godinu dodjeljeno je ukupno 18 stipendija, jer su 2 (dvije) nedodjeljene stipendije za učenike srednjih škola, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, prebaćene i dodjeljene studentima na IV godini studija.

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Mušić Lamija,
 2. Torlić Lamija,
 3. Tiro Selma,
 4. Mušik Ajla,
 5. Maglić Lejla,
 6. Perić Monika,
 7. Erceg Monika,
 8. Grabus Selma,
 9. Sejdić Elmin,
 10. Bentić Emina,
 11. Vrhovac Marijana,
 12. Kukić Minela,
 13. Skrobo Lejla,
 14. AlAreybi-Silajdžija Šejma,
 15. Ćorbić Sabrina,
 16. Jašarević Fatima,
 17. Kavazović Azra,
 18. Kovač Mateja.

 

 

 

 

 

 

V GODINA

 

Za V godinu studija dodjeljuje se ukupno 12+2=14 (četrnaest) stipendija.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Bikić Nikolina 40 20 65  
2. Fazlić Ajdin 40 16 56  
3. Zelkanović Alaga 30 16+5 51  
4. Heraković Ivana 25 16+5 46  
5. Hodžić Edina 40 0+5 45  
6. Dizdarević Melina 25 12+5 42  
7. Hadžić Salko 25 12+5 42  
8. Volić Ivan 35 0+5 40  
9. Prohan Amila 20 0+5+15 40 RVI 100%
10. Varupa Amra 35 0+5 40  
11. Turković Merima 25 8+5 38  
12. Mešinović Nasul 25 4+5 34  
13. Salkica Belmin 25 4 29  
14. Šakić Mersel 15 8+5 28  
15. Ganić Amina 10 4+5 19  
16. Matošević Nikola 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku i oca (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
           

 

Za V godinu dodjeljeno je ukupno 14 stipendija, jer su 2 (dvije) nedodjeljene stipendije za učenike srednjih škola, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, prebaćene i dodjeljene studentima na V godini studija. 

 

 

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Bikić Nikolina,
 2. Fazlić Ajdin,
 3. Zelkanović Alaga,
 4. Heraković Ivana,
 5. Hodžić Edina,
 6. Dizdarević Melina,
 7. Hadžić Salko,
 8. Volić Ivan,
 9. Prohan Amila,
 10. Varupa Amra,
 11. Turković Merima,
 12. Mešinović Nasul,
 13. Salkica Belmin,
 14. Šakić Mersel.

 

VI GODINA

 

Za VI godinu studija dodjeljuje se ukupno 2+2=4 (četiri) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Mameledžija Nermin 30 20+5 55  
2. Nesimi Emina 35 12+5 52  
3. Peco Emir 30 0+5 35  
4. Karač Sana 25 0+5 30  
           

Zaključak

Za VI godinu dodjeljeno je ukupno 4 stipendije, jer su 2 (dvije) nedodjeljene stipendije za učenike srednjih škola, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, prebaćene i dodjeljene studentima na VI godini studija. 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 1. Mameledžija Nermin,
 2. Nesimi Emina,
 3. Peco Emir,
 4. Karač Sana.

 

 

II REDOVNI STUDENTI DEFICITARNIH ZANIMANJA

 

Članom 2. stav 1. tačka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je da su fakultet deficitarnih zanimanja: medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet.

Na osnovu kriterija definisanih Pravilnikom za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, Komisija je izvršila bodovanje na sljedeći način:

 

I GODINA

Za I godinu studija dodjeljuju se ukupno 4 (četiri) stipendije

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Marjanović Marina 40 20+5+5 70  
2. Peco Bilal 40 20+5 65  
3. Gaši Arsim 40 20+5 65  
4. Varenković Šejla 32 20+5 57 Veći prosjek ocjena 3,81
5. Memić Edina 32 20+5 57 3,72
6. Šiljak Amila 40 16 56  
7. Kahrić Amna 40+10 0+5 55  
8. Kovač Amna 38 12+5 55  
9. Šiljak Mersad 40 8+5 53  
10. Kasum Amna 40 8+5 53  
11. Selman Ajla 38 8+5 51  
12. Bokulić Franjo 40 5+5 50  
13. Fazlić Selma 40 4+5 49  
14. Peco Ibrahim 28 16+5 49  
15. Peco Ahmed 34 8+5 47  
16. Hamzić Emina 40 0+5 45  
17. Baltić Stjepan 40 0+5 45  
18. Bakir Goran 38 0+5 43  
19. Selman Alma 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja)
20. Saldum Muhammed 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca,  za braću i dokaz o status majke (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja)
           

Zaključak


Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 1. Marjanović Marina
 2. Peco Bilal
 3. Gaši Arsim
 4. Varenković Šejla

 

II GODINA

 

Za II godinu studija dodjeljuju se ukupno 6 (šest) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Fuško Selma 35 20+5 60  
2. Fazlić Ajna 25 16+5 46  
3. Delić Merisa 20 20+5 45  
4. Lovrinović Karla 20 16+5 41  
5. Bajrić Ajla 40 0 40  
6. Selman Kenan 10 16+5 31  
7. Šiljak Emin 25 0+5 30  
8. Palić Abdulah 5 20 25  
9. Hasičić Muhamed 15 8 23  
10. Zukan Azra 15 0+5 20  
11. Šiljak Alem 15 0+5 20  
12. Šeperović Sara 15 0+5 20  
13. Kasumović Berina 0 0 0 Nedostaje dokaz o posljednjim primanjima za oca, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
           

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 1. Fuško Selma
 2. Fazlić Ajna
 3. Delić Merisa
 4. Lovrinović Karla
 5. Bajrić Ajla
 6. Selman Kenan

 

III GODINA

 

Za III godinu studija dodjeljuju se ukupno 7 (sedam) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Topić Elvedina 35 16 51  
2. Zaimović Sara 20 20+5 45  
3. Selman Emina 40 4 44  
4. Duganhodžić Emina 25 8+5 38  
5. Smajić Nermina 15 16+5 36  
6. Čogić Adem 10 20+5 35  
7. Mameledžija Emina 30 0+5 35  
8. Adilović Tarik 15 12+5 32  
9. Mezildžić Edvin 10 0+5 15  
10. Omerdić Belma 0 0 0 Nedostaje vjenčani list za roditelje (član VI stav 1., alineja 10.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
11. Letić Nelma 0 0 0 Nedostaje vjenčani list za roditelje (član VI stav 1., alineja 10.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
12. Hrnjić Berina 0 0 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja)
           

                   

Za III godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:

 1. Topić Elvedina
 2. Zaimović Sara
 3. Selman Emina
 4. Duganhodžić Emina
 5. Smajić Nermina
 6. Čogić Adem
 7. Mameledžija Emina

 

IV GODINA

 

Za IV godinu studija dodjeljuju se ukupno 7+1=8 (osam) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Softić Emir 35 12+5 52  
2. Begović Dženan 40 0+5 45  
3. Dautović Azra 35 4+5 44  
4. Valjan Srećko 30 8+5 43  
5. Puzović Alema 25 12+5 42  
6. Balta Maja 35 0+5 40  
7. Patković Ajla 25 0 25 8,33
8. Pezer Emina 20 0+5 25 7,8
9. Selmić Adnan 20 0+5 25 7,7
10. Sejdić Dževad 15 0+5 20  
           

 

Zaključak

Za IV godinu dodjeljeno je ukupno 8 stipendija, jer je 1 (jedna) nedodjeljena stipendije za učenike srednjih škola, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, prebaćena i dodjeljena studentima na IV godini studija deficiarnih zanimanja.

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa, za IV godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 1. Softić Emir,
 2. Begović Dženan,
 3. Dautović Azra,
 4. Valjan Srećko,
 5. Puzović Alema,
 6. Balta Maja,
 7. Patković Ajla,
 8. Pezer Emina.

 

V GODINA

 

Za V godinu studija dodjeljuju se ukupno 3+2=5 (pet) stipendije

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Glavaš Rahima 35 16+5 56  
2. Beganović Alma 30 20+5 55  
3. Omerdić Hatidža 25 20+5 50  
4. Oršolić Mateja 35 4+5 44  
5. Skrobo Lejla 25 12+5 42  
6. Pendeš Ružica 25 8+5 38  
7. Hrustanović Sead 0 0 0 Potvrda o prosjeku ocjena nije na jeziku konstitutivnih naroda saglasno Ustavu BiH
           

 

Za V godinu dodjeljeno je ukupno 5 stipendija, jer su na istu raspoređene 2 (dvije) nedodjeljene stipendije  sa VI godine, zbog nedovoljnog broja prijavljenih studenata za VI godinu.

 

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Glavaš Rahima,
 2. Beganović Alma,
 3. Omerdić Hatidža,
 4. Oršolić Mateja,
 5. Skrobo Lejla.

 

 

VI GODINA

 

Za VI godinu studija dodjeljuju se ukupno tri (3) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Kovačević Nina 35 0+5 40  
           

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Kovačević Nina.

 

III UČENICI SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA

Članom IV. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola  deficitarnih zanimanja definisano je da su deficitarna zanimanja zavarivać, bravar, mehatroničar, električar, drvoprerađivać, limar, mesar, konobar, kuhar, frizer.

 

Za  učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja dodjeljuju se ukupno 22 (dvadesetdvije) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I Razred, zanimanje NAPOMENA
A B A+B
1. Gazibarić Mia 30 20 50 III razred, frizer  

 

2. Beljan Mateja 35 12 47 III razred, frizer  

 

3. Palić Emin 20 20 40 III razred, zavarivać  

 

4. Pašanović Senad 20 20 40 II razred  
5. Jusić Sabit  

0

 

0

 

0

 

II razred, zavarivać

 

Nedostaje dokaz o primanjima za članove domaćinstva(član VI. Stav.2. pravilnika za dodjelu stipendija redovnims tudentima def.zanimanja)
             

 

Zaključak

Na konkurs za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja prijavilo se 5 (pet) učenika od kojih 4 (četiri) učenika zadovoljavaju kriterije navedenog konkursa, te će se stipendije i dodijeliti za 4 učenika, kako slijedi:

 

 1. Gazibarić Mia
 2. Beljan Mateja
 3. Palić Emin
 4. Pašanović Senad.

 

NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh, bodovi učenika generacije (10 bodova).  U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na materijalni stutaus studenta/učenika, bodovi po osnovu studiranja izvan Srednjobosanskog kantona (5 bodova), te bodovi dobiveni po osnovu člana porodice poginulih/šehida, porodice RVI preko 60% i bodovi za djecu bez oba roditelja.

 

TEHNIČKI SEKRETAR

   

       Marija Perić

                                                                                    K O M I S I J A

 

 1. Amira Đelilbašić, predsjednik____________

                                                                 

 1. Mirjana Lovrinović, član _______________

           

 1. Faris Hafizadić, član         _______________.

 

 

 

Broj: 01-1-01-3-3-345/16-39-1-1                                          

Datum: 08.01.2020.godine

Nakon provedenog ponovnog postupka postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima, te na osnovu utvrđivanja novih činjenica po izjavljenom prigovoru na Rang listu istih, Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik utvrdio je:

 

KONAČNU  RANG  LISTU

REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KOJI OSTVARUJU IZNIMNE REZULTATE U ŠKOLSKIM NATJECANJIMA, SPORTU, KULTURI I DRUGIM DRUŠTVENO KORISNIM AKTIVNOSTIMA

 

III RAZRED

Za III razred srednje škole dodjeljuju se ukupno 4+3=7 (sedam) jednokratnih stipendija.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Odbor za društvene djelatnosti je utvrdio rang listu, kako slijedi:

 

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Dautović Faris 10 3+2 15  
2.      Perić Tea 10 2+3 15  
3.      Šabanović Hatidža 10 2+3 15  
4.      Šiljak Ajdin 6 4+3 13  
5.      Ganić Amer 8 3+1 12  
6.      Bilić Karla 10 0 10  
7.      Dedić Azra 10 0 10  
           

Zaključak

Za III razred se dodjeljuju 3 dodatne stipendije iz neraspoređenih sredstava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III razred srednje škole stipendije se dodjeljuju sljedećim učenicima:

 1. Dautović Faris,
 2. Perić Tea,
 3. Šabanović Hatiđa
 4. Šiljak Ajdin,
 5. Ganić Amer,
 6. Bilić Karla,
 7. Dedić Azra

 

 

IV RAZRED

 

Za IV razred srednje škole dodjeljuju se ukupno 5+2=7 (sedam) jednokratnih stipendija:

 

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Mulaimović Emin 10 2+3 15  
2.      Hadžiabdić Faris 10 2+3 15  
3.      Ledić Hrvoje 9 2+3 14  
4.      Živković Nemanja 9 3+1 13  
5.      Bradić Medina 10 0 10  
6.      Mrkonja Amila 10 0 10  
7.      Duvnjak Zejneba 10 0 10  
           

Zaključak

Za IV razred se dodjeljuju 2 (dvije) dodatne stipendije iz neraspoređenih sredstava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV razred srednje škole stipendije se dodjeljuju sljedećim učenicima:

 1. Mulaimović Emin,
 2. Hadžiabdić Faris,
 3. Ledić Hrvoje,
 4. Živković Nemanja,
 5. Bradić Medina,
 6. Mrkonja Amila,
 7. Duvnjak Zejneba.

 

NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh učenika u redovnom školovanju.  U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh učenika na takmičenjima iz oblasti nauke, sporta i umjetnosti.

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ekrem Mrakić, predsjednik