BH Telecom
Arhiva

Pokrenuta inicijativa: Dobrovoljno registrujte neutrošene certifikate boračke populacije

Na skupštini Organizacije demobilisanih boraca održanoj u Travniku usvojen je zaključak da se pokrene inicijativa oko dobrovoljne registracije neutrošenih certifikata boračke populacije.

Shodno tome pozivamo sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, učesnike rata 1992.-1995.godine, porodice Šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, nosioce najvećih ratnih priznanja i demobilisane borce, da prijave svoje neutrošene certifikate u našu organizaciju da bismo izvršili prvo evidentiranje i time saznali pravu vrijednost neutrošenih certifikata na području SBK/KSB.

Ova registracija je dobrovoljna a može se obaviti :

Podaci koji su potrebni za registraciju su :

  • Ime i prezime vlasnika certifikata
  • Broj lične karte
  • Općina prebivališta
  • Vrijednost certifikata
  • Kontakt telefon

Nakon registracije održat će se sastanci u svim općinama koji će uključivati osobe koje su izvršile registraciju svojih certifikata. Unutar sastanka će se izložiti plan budućih aktivnosti oko načina ulaganja istih u toku privatizacije javnih preduzeća u Federaciji elektro privrede,telekoma i drugih, te se time postiže što veća uključenost osoba ove populacije.

 

Travnicki.INFO