Transparency International
Aktuelno

Pokriveni svi troškovi: Stručno osposobljavanje mladih žena iz Srednjobosanskog kantona u tekstilnoj industriji

Planet obuca

Udruženje poslodavaca Federacije BiH provodi projekat „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih i
žena u tekstilnoj industriji.“
U sklopu Projekta predviđeno je da u saradnji sa kompanijom „Makama“ d.o.o. i „Positive
group“ d.o.o. iz Bugojna organizujemo teoretsku i praktičnu obuku polaznika.
Kako bismo uspješno realizirali navedeni projekat Udruženje poslodavaca FBiH traži 20 osoba
registrovanih na Zavodu za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona. Sam cilj projekta je
profesionalno osposobljavanje nezaposlenih mladih i žena za pozicije krojača/šivača (10
polaznika) i montažer u proizvodnji obuće (10 polaznika), s mogućnošću zapošljavanja nakon
završene obuke. Planirano vrijeme obuke je 3 mjeseca.
Napominjemo da će polaznicima tokom obuke biti obezbijeđeni troškovi prevoza, obavezno
osiguranje i ishrana.
Prijave su mogu vršiti putem e-maila v.smajlovic@upfbih.ba ili telefona 033/552 460.
Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju

SZZSBKKSB

Trebamo da znamo!