BH Telecom
Aktuelno

Policija MUP-a SBK razriješila 89% krivičnih djela u prošloj godini

U toku 2023.godine evidentirano je ukupno 1097 krivičnih djela,  što  je za 1 djelo ili 0,1%  više u odnosu na prethodnu godinu, kada je evidentirano  1096  krivičnih djela.

 

Procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela, uključujući i djela iz prethodnog perioda, u odnosu na 2022.godinu povećan je za 1% i iznosi 89%. Ovdje je posebno važno napomenuti rasvijetljenost 11 djela iz ranijeg perioda. 

 

Zbog navedenih djela prijavljeno je 1115 osoba, što je u odnosu prethodnu godinu povećanje za 25, od kojih je 476 ili 43% povratnika i 35 maloljetnika. Ovaj podatak nam govori o znatnom povećanju aktivnosti policijskih službenika u ovoj oblasti, čiji uspjeh se ogleda upravo u povećanju broja prijavljenih osoba zbog izvršenja raznih oblika krivičnih djela. 

 

U oblasti kriminaliteta posebna pažnja posvećena je borbi protiv imovinskih delikata, koji su najbrojniji u ovoj oblasti, gdje su evidentni izuzetno dobri rezultati na nivou Uprave policije MUP-a. Ovih krivičnih djela je evidentirano ukupno 386,  što je za 71 djelo ili 16 %  manje u odnosu na prethodnu godinu.

Za izvršenje djela iz oblasti protiv imovine,  u ovom izvještajnom periodu, ukupno  je prijavljeno 320  osoba,  od kojih su 162 povratnika.