Aktuelno

Pomaci u pravosuđu SBK: Dogovara se kupovina zgrade Kantonalnog suda u Novom Travniku

Planet Obuca

Ministar pravosuđa i uprave Zoran Marković, rekao je kako je ovo ministarstvo u prvoj polovini 2022. godine napravio Nacrt o dva zakona.

“U prvih pola godine mi smo napravili Nacrt dva zakona, Nacrt Zakona o borbi protiv korupcije i Nacrt Zakona o državnoj službi, i ti su sad zakoni dalje u proceduri. Imali smo javne rasprave, na njima smo dobili određene primjedbe i to se sad ubacuje u Zakon, provjerava je li dobro ili nije dobro i onda se nastoji najbolje rješenje donijeti na kraju kao prijedlog Zakona.”

Ovo ministarstvo nema utjecaj na rad sudova, a glavni zadatak im je da obezbijede uslove za rad sudovima u našem kantonu.

“Ministarstvo pravosuđa i uprave, kako samo ime kaže, bavi se pravosuđem upravom, državnom službom, Kantonom i općinama što je naša nadležnost. Što se tiče sudova, mi finansiramo sudove i nemamo utjecaj na rad sudova, sa sudijama i sa ljudima koji tamo rade nemamo nikakvog kontakta, oni rade svoj posao, a naše je samo da obezbijedimo njima uslove za rad, da sudove poboljšamo kao građevine i da obezbijedimo materijalna sredstva i ostalo što je njima potrebno za njihov rad. Vršimo i pregled njihovih izvještaja, ali u principu nemamo nikakve nadležnosti za rad sudova. Što se tiče uprave, mi imamo upravnu inspekciju, kontroliramo rad općina, državnih službi i kantonalnih, naročitu pažnju obraćamo na zapošljavanje, da konkursi budu uredu i da sve bude dobro. Mi dajemo dozvole za rad nevladinih organizacija, dajemo im rješenja, ali mi nemamo nikakve nadležnosti u njihovoj kontroli, to je u nadležnosti Federacije. U našoj nadležnosti je i imenovanje notara, i oni nama šalju izvješća, a sve ostalo je na notarskoj udruzi u Sarajevu.”

Ministar je naglasio da je glavni projekt u njegovom mandatu bio kupovina zgrade za istureno odjeljenje travničkog suda u Vitezu.

“Ja sam najponosniji kupovinom zgrade u Vitezu koja će biti namijenjena za istureno odjeljenje suda u Travniku, a nadam se da ćemo do kraja mandata dogovoriti kupovinu zgrade Kantonalnog suda u Novom Travniku koja je u vlasništvu Općine Novi Travnik. Mi smo u nju uložili dosta sredstava, a zgrada nije naša tako da ćemo nastojati da to završimo u toku ovog mandata. U ovom rebalansu je odvojen jedan dio sredstava za to i nadam se da ćemo krenuti u završetak zgrade u Vitezu.”

Za kraj, ministar je rekao nešto više o pandemijskom periodu i periodu koji je ispred Vlade.

“Na početku pandemije mi smo zasjedali svako jutro, i kada smo kupili sanduke, tabute i vreće nije bilo jednostavno. Nismo se mogli nadati da će kod nas to ovako lijepo završiti, kako je svijet radio tako smo i mi opremali bolnice, dodavali krevete u svakoj od općina, a na kraju se ispostavilo da to nije trebalo, a i bolje je što nije bilo potrebno. Koliko smo mogli sredstvima pogurali smo to, a mi smo jedini kanton koji nema nekih dugova, u kome nema nikakvih problema, dok drugi kantoni su stalno na udaru medija. Vlada je složna, imamo dvije stranke, sve se dogovori, a ja se nadam da će i buduća Vlada biti složna kao i ova.”

Travnicki.INFO