HH Auto Travnik
Poništenje javnog poziva - Vjetroelektrana "Galica"
Poništenje javnog poziva - Vjetroelektrana "Galica"
Aktuelno

Poništenje javnog poziva – Vjetroelektrana “Galica”

Zbog nenadležnosti vođenja postupka po zahtjevu investitora “TLG” d.o.o. Travnik a izdavanje/obnovu okolišne dozvole za izgradnju vjetroelektrane Galica poništava se Javni poziv za očitovanje o istom:

Zahtjev navedenog investitora upućen je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Sarajevo kao nadležnom organu.

Navedeno ministarstvo je uputilo dopis općini Travnik broj : UPI 05/2-02-19-5- 69/20 od 04.06.2020 godine kojim daje na javni uvid općini Travnik zahtjev za izdavanje predmetne okolišne dozvole.

U tom dopisu traži od općine Travnik da njihovu obavijest dostavi zainteresiranim subjektima sa područja općine Travnik, što će ova služba i učiniti odmah po poništenju navedenog javnog poziva.

Općina Travnik