Aktuelno

Ponos Travnika: prim.mr.med.sci.dr. Amer Šuškić postao doktor medicinskih nauka!

17. maja 2024. godine, na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku, prim.mr.med.sci.dr. Amer Šuškić uspješno je odbranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “Značaj ekspresije estrogenih i progesteronskih receptora i p53 u hiperplaziji complex atypica i karcinoma endometrija”. Time je stekao zvanje doktora medicinskih nauka.

Mentor ovog istraživanja bio je prof.dr. Dejan Oprić, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Članovi komisije za odbranu disertacije bili su Emeritus prof.dr. Dževad Džanić i Doc.dr. Begzudin Ahmetović.

Dr. Šuškić će nastaviti sa svojim radom i istraživanjima u oblasti medicinskih nauka, primjenjujući stečena znanja i nastavljajući doprinositi naučnom razumijevanju i kliničkoj praksi.

Travnicki.INFO