BH Telecom
Arhiva

Ponovni javni oglas za izbog i imenovanja

Općina Travnik ponovo je objavila javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća i privrednih društava i izbor i imenovanje Nadzornih odbora JU čiji je osnivač Općina Travnik.

Kompletan oglas u cjelosti možete pregledati i preuzeti O V D J E

Općina Travnik