Transparency International
Aktuelno

Poražavajući podatak: Na području općine Travnik nalazi se čak 176 ilegalnih deponija, pogledajte gdje se sve nalaze

Planet obuca

Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je kroz saradnju sa Federalnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona prepoznala problem nekontroliranog odlaganja otpada koji rezultira nastajanjem ilegalnih deponija na šumskom zemljištu, kako državnom tako i privatnom, a naročito u ruralnim dijelovima gdje je došlo do iseljavanja stanovništva i napuštanja privatnog šumskog zemljišta. Nastajanje ilegalnih deponija otpada je posljedica neodgovarajućeg odlaganja otpada od strane lokalnog stanovništva. Prisustvo ilegalnih deponija i neodgovarajućeg odlaganja otpada je općeprisutni problem u cijeloj Bosni i Hercegovini, a općine: Busovača, Travnik i Novi Travnik nisu izuzetak po tom pitanju. Lokalne zajednice i komunalna preduzeća ne posjeduju, sveobuhvatne, detaljne i ažurirane podatke koji se odnose na identificiranje, izradu spiska i mapiranje ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu. Sa druge strane ulazne informacije dobivene od strane Kantonalne uprave za šumarstvo SBK i preduzeća šumarstva ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf koje gospodari državnim šumama na području Srednjobosanskog kantona ukazuju na značajan broj ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu, kako registriranih tako i novonastalih.

Mapu ilegalnih deponija na području Travnika pogledajte klikom OVDJE.

Spisak ilegalnih deponija na području općine Travnik pogledajte klikom OVDJE.