Potpisani neophodni ugovori između Srednjobosanskog kantona i JPRV "Plava voda"
Potpisani neophodni ugovori između Srednjobosanskog kantona i JPRV "Plava voda"
Aktuelno

Potpisani neophodni ugovori između Srednjobosanskog kantona i JPRV “Plava voda”

Planet obuca

Dana 02.06.2021.g. su potpisani “Podugovor o zajmu“ i „Ugovor u vezi otplate kredita“ između Ministarstva finansija SBK, kojeg je zastupala Ministrica Mirjana Plavčić i JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik, kojeg je zastupao direktor Ernad Granić, a koji se tiču nastavka realizacije projekta „Plava voda“.

Nakon potpisivanja Ministrica finansija SBK g-đa Plavčić je izjavila da se potpisani ugovori odnose na drugi dio kreditnog aranžmana koji osigurava Razvojna banke Vijeća Europe (CEB) za realizaciju projekta „Plava voda“ u iznosu od 11 miliona eura. Prvi dio kreditnog aranžmana, također u iznosu od 11 miliona eura je osiguran od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a u sklopu Projekta je osiguran i grant od Švedske razvojen agencije (SIDA) u iznosu od 2,5 miliona eura.

Ministrica Plavčić je dodatno pojasnila način i potrebne procedure koje su se trebale provesti od državnog do kantonalnog nivoa da bi se stvorili uslovi za potpisivanje današnjih ugovora.

Direktor Granić je izjavio: “Projekat „Plava voda“ je jedan od najljepših, najinteresantnijih i najkompleksnijih projekata u Regionu.

U financijsku konstrukciju Projekta je uključeno više učesnika sa više administrativnih nivoa, što samo po sebi znatno otežava njegovu realizaciju.

Ono što bih posebno istakao je vrlo pozitivan odnos, od samog početka, svih relevantnih, nadležnih pojedinaca i ministarstava SBK-a prema Projektu.

Da su i ostali učesnici u Projektu svoje obaveze ispunjavali kao što je to ispunjavao SBK, projekat „Plava voda“ bi do sada bio realizovan. To, nažalost nije bio slučaj, te se u proteklom periodu nailazilo na niz barijera i poteškoća koje su doprinijele da se Projekat nije realizovao prema planu.  Ono što je sada bitno je da su i ostali učesnici u posljednje vrijeme poduzeli niz koraka da se Projekat nastavi, što stvara prostor za optimistična predviđanja njegove dalje realizacije, te se nadamo da će na kraju ovaj Projekat ipak donijeti planirane benefite našim stanovnicima.