Transparency International
Aktuelno

Potpisani ugovori: Uskoro se rade regionalni putevi na području općine Travnik

Planet obuca

U prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, Kantonalna direkcija za ceste je potpisala ugovore za izvođenje radova izgradnje regionalnih puteva, koji se finansiraju iz kreditnih sredstava osiguranih od strane Vlade SBK kod Razvojne banke.

Projekti koji će se finansirati iz kreditnih sredstava, a za koje je okončana procedura javne nabavke su:
– Izgradnja regionalne ceste R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak, na dionici Kraban- Han Bila, od P1 do P57, L=1,6 km, projektom je planirana izgradnja gornjeg sloja. Ugovor se potpisuje sa „Doboj putevi“ d.o.o. Doboj Jug, vrijednost ugovora je 1.180.483,73 KM.
– Izgradnja regionalne ceste R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak, na dionici Kraban- Han Bila od P57 do P118, L=1,8 km. Ugovor se potpisuje sa „Teling“ d.o.o. Travnik, na iznos od 1.411.963,41 KM.
– Rekonstrukcija regionalnog puta R653: Kaćuni – Lugovi – Moštre, dionica Lugovi-Pašići P5 – P58, L=1 km. Ugovor se potpisuje sa „Doboj putevi“ d.o.o. Doboj Jug, na iznos od 589.780,90 KM.

Kantonalna direkcija za ceste ranije je potpisala ugovore o izvođenju radova na regionalnim cestama koji se finansiraju iz kreditnih sredstava obezbjeđenih od strane Vlade Srednjobosanskog kantona. Potpisani su slijedeći ugovori:
– Sanacija asfaltnog sloja regionalne ceste R437: Fojnica – Dusina, na dionici Alaupovka – Bakovići, od st. km 1+000 do st. km 3+500, L=2,5 km. Ugovor potpisan sa „Orman“ d.o.o. na iznos od 868.159,32 KM.

– Sanacija asfaltnog sloja regionalne ceste R438: Gromiljak – Fojnica – Dusina, od st. km 0+900 do st. km 2+000 L1=1,1 km; od st. 2+400 do st. 5+000 L2=2,6 km; od st. 8+300 do st. 8+700 L3=0,4 km; od st. 10+000 do st. 10+600 L4=0,6 km; ukupne dužine sanacije L=4,7 km. Ugovor potpisan sa „Orman“ d.o.o. na iznos od 1.009.794,89 KM.
– Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kiseljak – Kreševo, dionica od stacionaže km 2+300 do st. 4+300, L=2 km, ( od P1 do P145). Ugovor potpisan sa „Grakop“ d.o.o. Kiseljak na iznos od 2.244.060,00 KM.

Početak izvođenja radova je planiran u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora.

(Fena)

Trebamo da znamo!