BH Telecom
Aktuelno

Poziv poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Travnik

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Travnik koji obrađuju poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu, a koje do sada nisu mogli upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) iz razloga što nisu vlasnici tog zemljišta, odnosno što ne posjeduju ugovor o zakupu ili drugi dokaz o korištenju zemljišta, da izvrše prijavu površine i kategorije takvog zemljišta najkasnije do 20.12.2023. godine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva razmatra opcije koje bi omogućile upis takvog poljoprivrednog zemljišta u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a prvi korak u tom procesu je prikupljanje što tačnijih podataka o površinama i kategorijama takvog zemljišta.

Prijave se podnose usmeno u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu, svakog radnog dana od 07:00-15:30 sati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik (zgrada Đerdan), kancelarija broj 5, ili na broj telefona 030/511-277, lokal 244.

Općina Travnik