Poziv za besplatno učešće u “Školi zavarivanja”
Poziv za besplatno učešće u “Školi zavarivanja” - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Poziv za besplatno učešće u “Školi zavarivanja”

GS – Tvornica mašina Travnik d.o.o. Travnik raspisuje poziv za besplatno pohađanje II ciklusa škole zavarivanja.

Kandidati koji uspješno završe obuku bit će obavezni zasnovati radni odnos u GS-Tvornici mašina Travnik.

Predviđeno vrijeme trajanja obuke je tri mjeseca.

 

Obuka će obuhvatati dva modula: Modul I – teorijski dio i Modul II – praktični dio.

Svi prijavljeni kandidati bit će testirani, nakon čega će obuci pristupiti dvanaest (12) izabranih kandidata.

 

Za prijavu dostaviti:

–          Biografiju,

–          Diplomu

–          Potvrdu da se kandidat nalazi na evidenciji  biroa (poželjno)

 

Prijave poslati preporučenom poštom ili lično na adresu:

GS-Tvornica mašina Travnik, Slimena bb 72270 Travnik ili putem e-maila:  atrako@gs-tmt.com sa naznakom “Prijava na pohađanje škole zavarivanja.”

 

Za sve ostale informacije obratite se na broj 030-519-303.

 

Poziv ostaje otvoren do 20.12.2018. godine.

GS-Tvornica mašina Travnik