BH Telecom
Predavanjima o energetskoj učinkovitosti Sveučilište VITEZ započelo Tjedan cjeloživotnog učenja
photo: Sveučilište/Univerzitet VITEZ
Dani Općine Travnik 2018

Predavanjima o energetskoj učinkovitosti Sveučilište „VITEZ“ započelo „Tjedan cjeloživotnog učenja“

O temi energetske učinkovitosti, u ponedjeljak su u zgradi Sveučilišta „VITEZ“(Školska 23, Travnik), govorili Elma Pružan (stručna suradnica za gospodarstvo općine Travnik) čije je predavanje bilo naslovljeno „Energetska efikasnost u općini Travnik – sa osvrtom na realizirane projekte“ te Almir Bajtarević, stručni suradnik za ISO standarde i zaštitu okoliša Tvornice cementa Kakanj, koji je govorio o korištenju sirovina komunalnog otpada kao alternativnog izvora energije.

„Najbolji način iskorištavanja potencijala komunalnog otpada je njegovo korištenje za proizvodnju goriva iz otpada (GIO/RDF). Upotreba RDF-a, kao alternativnog goriva, predstavlja dobit za industriju cementa, ali i lokalnu zajednicu“, poručio je Bajtarević i dodao da se, pored korištenja komunalnog otpada za proizvodnju RDF-a, kao alternativna goriva koriste i sljedeće vrste otada: gume, čvrsti otpad, iskorištena ulja (hidraulično, motorno i solventi), muljevi (kanalizacijski, talog iz rezervoara, obrađeni mulj itd.), biomasa.

Naglasio je kako se otpadne gume već koriste kao alternativno gorivo u Tvornici cementa Kakanj.

Po Bajtarevićevim riječima prednosti korištenja GIO/RDF, kao alternativnog goriva, su smanjenje emisija stakleničkih plinova (CO2, CH4), dobivanje dodatnih količina energije, smanjenje udjela korištenja neobnovljivih prirodnih resursa/fosilnih goriva u cementnoj industriji, smanjenje količine otpada na deponijima, termičkim tretmanom se uništavaju svi organski spojevi, a tu je i stvaranje novih mogućnosti za razvoj lokalne ekonomije.

Dakle, uz spomenuto, cijeli proces bi imao pozitivan utjecaj na lokalne zajednice uopće, ali i na prijeko potrebno očuvanje okoliša.

Spomenuta predavanja održana su u okviru obilježavanja Dana općine Travnik.

Sveučilište/Univerzitet VITEZ