BH Telecom
Arhiva

Prednacrt Strategije razvoja općine Travnik 2016 – 2020

Obavještavamo građane da je utvrđen Prednacrt Strategije razvoja općine Travnik za period 2016 – 2020.

Svi zainteresovani mogu ovaj dokumenat preuzeti na linku ispod teksta, a svoje primjebe, sugestije na isti mogu dostaviti na protokol Općine Travnik ili putem E-mail adresa: amra.djelilbasic@opcinatravnik.com.ba ili marija.peric@opcinatravnik.com.ba

Dokument možete preuzeti O V D J E

Općina Travnik