BH Telecom
Aktuelno

Predstavnici Unije za održivi povratak i integracije u BiH posjetili Općinu Travnik (VIDEO)

Općinu Travnik, jednu od 20 općina koje su obuhvaćene projektom „Civilno društvo u borbi protiv korupcije“, a kojeg implementira Unija za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI), danas su posjetili članovi projektnog tima.

Na današnjem sastanku se diskutovalo, između ostaloga o aktuelnim pitanjima, problemima povratnika i raseljenih lica u lokalnoj zajednici. Također, tom prilikom su razmjenjena mišljenja i otvorene teme koje će biti predmet buduće saradnje Općine Travnik i Unije za održivi povratak i integracije.

Projektni monitoring provodi se u 20 gradova/općina: Brčko Distrikt, Bosansko Grahovo, Drvar, Goražde, Doboj, Kakanj, Modriča, Rudo, Travnik, Vareš, Čajniče, Čapljina, Bratunac, Foča, Foča Ustikolina, Glamoč, Pale, Pelagićevo, Prijedor i Prnjavor, za period 2018-2023. godine.

Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije BiH, nevladine organizacije koja djeluje već 31 godinu u BiH  Mirhunisa Zukić istaknula je da su  do sada implementirali brojne projekte vezane za rekonstrukciju stambenih objekata, projekte iz oblasti infrastrukture, kao i ekonomske podrške povratnika i raseljenih lica na području cijele Bosne i Hercegovine.

“Naš tim se zasniva na 20 monitora u 20 općina koji će obići ona mjesta za koje smatramo da su nam bitna i relevantna, ali i na osnovu informacija koje dobijamo iz Travnika, Kantona, države i svih nivoa koji su ulagala u Travnik”, kazala  je Zukić.

Dodala je da će projekat rezultirati nastankom interaktivne karte gdje će se moći ostvariti uvid u petogodišnje ulaganje u općinu Travnik, kao i u druge općine i gradove obuhvaćene istraživanjem.

“Naš  cilj je da se objedine svi podaci utroška javnih sredsta na području općina i gradova koji se obrađuju, pa tako i općine Travnik, te da to bude transparentno, a također nam je važno  da i dalje radimo na doprinosu u razvoju općine Travnik kroz različite oblike pomoći, od rekonstrukcija stambenih objekata do smještaja socijalno ugroženih porodica, jer imamo priliku da djelujemo u tom pravcu, s obzirom da smo posmatrači u državnoj komisiji za izbjeglice Bosne i Hercegovine”, poručila je Zukić.

Članovi projektnog tima su također prezentirali predstojeće aktivnosti u okviru kampanje za izmjene Zakona o izbjeglicama i raseljenim osobama, kako bi se efikasnije rješavali problemi povratnika, raseljenih i izbjeglica.

Istaknula je da trenutno realiziraju i nekoliko aktivnosti iz oblasti oblast agro turizma, te da su brojna domaćinstva sa područja općine Travnik uključena u promociju putem web portala koji besplatno reklamira njihove usluge i na taj način se postiže svjetska prepoznatljiovst travničkog kraja.

Projekt finansira Centar civilnih inicijativa (CCI) u okviru svog projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (ACFC).

Općina Travnik prva je na području SBK izradila  akcioni plan za prevenciju i sprečavanje korupcije, te kao veoma značajnu aktivnost ističe prevenciju koruptivnih radnji.

Formirano je i radno tijelo kao pomoćno tijelo načelnika Općine koje ima zadatak da prima prijave i mišljenja o koruptivnim pojavama u Općini Travnik koje mu upute pravne i fizičke osobe. Radni tim razmatra sadržaj pristiglih prijava, nakon čega ih prosljeđuje nadležnim organima na dalje postupanje.

Prijava se može podnijeti putem pošte na adresu: Tim za prevenciju i sprečavanje korupcije Općine Travnik, ulica Konatur bb, 72270 Travnik, putem e-maila: prijavi@opcinatravnik.com.ba, popunjavanjem online obrasca koji se nalazi na Web stranici Općine Travnik ili dostavljanjem u kutiju koja stoji na ulazu u Centar za pružanje usluga građanima.

Travnicki.INFO