OBAVIJEST: Prijavite svoje pravo nad nekretninama
screen: Geoportal
Aktuelno

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Sarajevo, 22.1.2018. godine

OBAVIJEST  ZA JAVNOST

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama TRAVNIK-BOJNA, TRAVNIK-ORAŠJE, TRAVNIK- PUTIČEVO, TRAVNIK-SLIMENA, NOVI TRAVNIK, VITEZ I BUSOVAČA

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama TRAVNIK-BOJNA, TRAVNIK-ORAŠJE, TRAVNIK- PUTIČEVO, TRAVNIK-SLIMENA, NOVI TRAVNIK, VITEZ I BUSOVAČA da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Travniku.

Javnom objavom Općinskog suda u Travniku je dana 22.1.2018. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige.

Ovim putem pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine, i to najdalje do 22.3.2018. godine.

Prijave se mogu izvršiti u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Travniku, na adresi: Ulica Vezirska, br. 2 svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama TRAVNIK-BOJNA, TRAVNIK-ORAŠJE, TRAVNIK- PUTIČEVO, TRAVNIK-SLIMENA, NOVI TRAVNIK, VITEZ I BUSOVAČA čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekat registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo