Arhiva

Radimo bez budžeta i podrške, ali nećemo odustati!

Mladi u Srednjobosanskom kantonu, kao i u svim drugim kantonima u Bosni i Hercegovini, susreću se sa brojnim problemima. I ovaj kanton suočava se sa problemom stalnog odlaska mladih i obrazovanih ljudi, a uzrok je ponovo nimalo iznenađujući – nezaposlenost.

Kako ističe Adin Pinjo, član Vijeća mladih općine Travnik, mladi su nakon školovanja, uglavnom zbog nedostatka praktičnog znanja, zatečeni u svijetu koji za posao traži višegodišnje iskustvo ili finansijska sredstva za pokretanje vlastitog biznisa. U takvoj situaciji odlučuju se potražiti priliku u drugim gradovima ili državama. Odlaze tamo gdje postoji uređen sistem i podrška koja im omogućava da sebe i svoje kapacitete filtriraju, izgrade i ostvare svoje ciljeve.

I sam se kao mlad čovjek susreće sa brojnim izazovima, ali ne želi odustati jer smatra da se vrijedi boriti i da se stvari mogu promijeniti.

Ni odlazak mladih iz lokalne zajednice ili države ne bi predstavljao toliki problem kada bi postojala struktura koja će omogućiti mladima da se vrate, te iskoriste svoje znanje i iskustvo kako bi doprinijeli razvoju društvene zajednice. Nepostojanjem strukture i plana prema mladima kreiramo situaciju u kojoj mladi ostaju u drugim gradovima ili državama – naglašava Pinjo.

Kao odgovor na situaciju u kojoj nema strateških planova za kreiranje povoljnijeg ambijenta za razvoj mladih ljudi formirana su vijeća mladih. Kreiranjem vijeća, mladi su dobili svoje legitimne predstavnike koji bi trebali dati značajan doprinos u rješavanju problema mladih u Bosni i Hercegovini.

Vijeće mladih SBK formirano je prije tri godine i predstavlja najbrojnije kantonalno vijeće mladih. Čini ga devet općinskih/ lokalnih vijeća – Vijeće mladih Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Bugojno, Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak i Kreševo.

Vijeće mladih predstavlja krovno omladinsko udruženje na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou, a zadatak je da legitimno zastupa interese mladih, te zajedno sa institucijama vlasti provodi Zakon o mladima FBiH – pojašnjava Pinjo.

Provođenjem Zakona o mladima FBiH omogućava se kreiranje budžeta za mlade, te aktivna uključenost mladih u odlučivanje. Važno je da lokalne zajednice imaju vijeća mladih, jer se problemi prije svega trebaju ublažiti na nižim nivoima.

Vijeće mladih SBK do sada je mnogo uradilo, iako se suočavamo sa brojnim problemima u radu – naglašava Pinjo.

Radimo bez ikakvog budžeta i podrške, a svi članovi u rad Vijeća uključeni su kao volonteri koji vjeruju da naša zemlja može biti bolje mjesto za mlade.

Napredak u društvu zavisi od toga koliko će mladi biti uključeni i raditi na kreiranju pozitivne atmosfere u društvu, zato nećemo posustati. Svim mladim osobama treba podjednako omogućiti da se uključe i aktivno djeluju, ne samo u političkom sistemu, već i u realizaciji poslovnih, društveno angažovanih aktivnosti kroz sport, umjetnost i slično.

Zadatak Vijeća mladih SBK je da stvori temelje i pruži podršku mladim osobama, kako bi imali jednake mogućnosti da se isprobaju i pronađu u različitim disciplinama, a mladi će kroz svoju borbu, trud i zalaganje, svojim aktivnostima i radom višestruko doprinijeti razvoju društva – poručuje ovaj mladi čovjek koji još uvijek gaji optimizam.
Kako ističe, cijela priča trebala bi biti zaokružena usvajanjem Federalne strategije prema mladima kako bi se kreirale dugoročne aktivnosti koje će u konačnici dovesti do boljeg položaja mladih.

Strateški dokument kao što je Strategija prema mladima je važan dokument jer ukazuje na sve potrebe i probleme s kojima se mladi suočavaju, te svakako predstavlja dobru smjernicu u planiranju aktivnosti i rješavanju nagomilanih problema s kojim se mladi susreću.

Ono što je svakako važno napomenuti jeste da uz Strategiju prema mladima treba intenzivno raditi i na implementaciji i monitoringu implementacije Strategija prema mladima. Na taj način dokument Strategije ne bi bio dokument sam za sebe nego pozitivni rezultat saradnje i aktivnosti koje će doprinijeti boljem položaju mladih u zajednici.

Dok Strategija ne bude usvojena, potrebno je raditi. Saradnja ne smije izostati. U SBK mnogo je napretka učinjeno upravo zahvaljujući saradnji. I vijeće mladih nastalo je uz podršku Centra za edukaciju mladih iz Travnika. Centar za edukaciju mladih vodio je proces osnivanja i mentorstvo prema lokalnim vijećima SBK, te samom Vijeću mladih SBK. Važno je i da se mladi što više uključe u rad omladinskih organizacija čiji je rad itekako bitan u rješavanju problema.