BH Telecom
Saopćenje Nezavisnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja SBK/KSB
Saopćenje Nezavisnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja SBK/KSB - photo: ilustracija
Aktuelno

Saopćenje Nezavisnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja SBK/KSB

Poštovane-i,

Iznenadni prekid nastave, usljed Covida-19 prosvjetne radnike je doveo u jednu sasvim novu situaciju , kada je u pitanju organizacija nastave.

Sami su, bez neke posebne institucionalne podrške i bez obavljenog i minimuma procesa edukacije, sa vlastitom opremom, pristupili organizaciji nastave u posebnim uvjetima, te u kratkom vremenskom periodu prilagodili se  i organiziralli online nastavu.

Umjesto da se ova brza i uspješna reakcija zaposlenih u obrazovanju primjeti i cijeni, Vlada i Ministarstvo obrazovanja  su odmah pristupili umanjenju mateijalnih prava zaposlenih za 3. mjesec, tako što je dijelom reducirana ili potpuno ukinuta isplata toplog obroka i prekovremenog rada.

Ovaj potez je izazvao ogromno nezadovoljstvo prosvjetnih radnika i reakcije koje su u najvećem dijelu opravdane ali pomalo i ishitrene, što smatramo razumljivim.

U ovim vanrednim uvjetima života i rada, gdje su sve aktivnosti ograničene a radne aktivnosti svedene na minimum, neophodno je racionalno a ne emotivno pristupati.

Svakom i prosječno obrazovanom i informisanom čovjeku je jasno da će ovo stanje izazvati ogromne ekonomske posljedice u cijelom svijetu a najviše će pogoditi male i nerazvijene zemlje sa krhkom ekonomijom u koje spada i naša zemlja.

Svjesni ove situacije, Sindikati su uspostavili socijalni dijalog sa Vladom i Ministarstvom,te nastoje iz ove situacije izaći sa što manje posljedica na ekonomsko-socijalni i radno-pravni status svojih članova.

Svako onaj ko misli da ovo stanje neće uticati na ekonomsko-socijalni status svih zaposlenih u smislu redukcije materijalnih prava je u zabludi i nekom vrstom populizma želi stvarati kod ljudi iluziju a proizvoditi konfuziju.

Kao odgovorni ljudi, imamo obavezu našim članovima govoriti istinu ali i učiniti sve da negativne posljedice budu što je moguće manje.

 

U tom smislu Sindikati imaju sljedeće stavove i zahtjeve:

  1. Zaključiti Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja koji je u 95% elemenata usaglašen. Za neusaglašeni dio spremni smo tražiti i naći kompromis.

Kolektivni ugovor je dokument na osnovu koga zaposleni u obrazovanju na zakonit način ostvaruju svoja prava ali i obaveze. Ukoliko Vlada ne želi zaključiti kolektivni ugovor, te 2 000 zaposlenih u osnovnom obrazovanju držati u stanju neizvjesnosti, teško može očekivati razumjevanje od istih za svoje aktivnosti i poteze.

  1. Poštivanje zaključenog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja.

Poštivanje pravne legislative i u vjetima nesreće je temelj svakog demokratskog društva i pretpostavka njegovog ozdravljenja i u posebnim uvjetima života i rada. Svaka vrsta jednostrane suspenzije pravnih akta je početak aposlutizma i anarhije sa dalekosežnim posljedicama po cijelo društvo. Stoga smatramo da se o eventualnim korekcijamau načinu primjene svih pravnih akata treba voditi iskren i otvoren spocjalni dijalog, te dogovorena rješenja  ukomponovati u postojeću pravnu legislativu.

  1. U ovim teškim vremenima smatramo da se sva primanja koja nemaju karakter plaće ( topli obrok, regres, nakande, otpremnine…) trebaju isplaćivati u punom iznosu.

Naime, ova primanja imaju i određenu socijalnu komponentu, jer se isplaćuju svim zaposlenim u Kantonu linearno u jednakoj vrijednosti. Nije prihvatljivo umanjenje niti ukidanje ovih prava jer bi se teret krize neravnomjerno rasporedio tj. isti teret krize bi snosili zaposleni sa minimalnom plaćom kao i dužnosnici sa najvišom.

  1. Plaće, zajedno sa dodacima na plaću i prekovremenim radom se trebaju isplaćivati redovno , te na taj način omogućiti zaposlenim da održavaju sopstvenu likvidnost.

Redovnost isplate plaća smatramo prioritetnom, jer će to kod zaposlenih stvoriti određenu sigurnost, te omogućiti redovno srevisiranje sopstvenih obaveza.

  1. U slučaju nedostatka sredstava za isplatu pune plaće, pristupiti socijalnom dijalogu tako što će se mjesečno utvrđivati osnovica za plaću a plaća isplaćivati kao akontacija. Neisplaćeni dio plaće voditi kao obavezu za neko bolje vrijeme.

Po ovom pitanju Sindikati su spremni voditi socijalni dijalog i tražiti i druga rješenja koja će biti jedinstvena za sve rednike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

  1. Sindikati zahtjevaju od Vlade Srednjobosanskog kantona da pristupi izradi Rebalansa Budžeta za 2020.godinu tako što će se znatno ili djelimično reducirati sva potrošnja , a od nekih projekata i potpuno odustati do nekog boljeg vremena (projekti za određene investicije, grantovi, plaćanje komisija, paušali zastupnika, dnevnice, finansiranje političkih partija, materijalni troškovi…).

Ovakvim rebalansom bi Vlada pokazala istinsku namjeru da krizu i teret prevaziđemo zajedno,da su životi i zadravlje ljudi kao injihov materijalni status, iznad svake druge potrebe.

Sindikati pozivaju svoje članove na razumjevanje, dostojanstvo i odgovornost, te poručuju da će se sve aktivnosti voditi javno i u interesu svih nas, na bazi realnog stanja, potreba i mogućnosti.

Sindikati će nastaviti međusobno usko sarađivati, te kod nadležnih institucija insistirati na socijalnom dijalogu u cilju iznalaženja najboljih mogućih rješenja.

Ukoliko bude postojala potreba za provođenjem radikalnih mjera i aktivnosti Sindikati će iste provesti u normalnijim uvjetima, nakon ličnog izjašnjavanja svih članova, te nakon donesenih odluka na organima Sindikata. Za navedene aktivnosti bit će potrebno lično izjašnjavanje i aktivno učešće svih nas.

Jednostrano i protustatutarno djelovanje pojedinaca ili podužnica neće biti tolerisano.

Molimo pojedine kolege da svoje prijedloge , primjedbe sugestije provode institucionalno tj. od podružnice do centralnih organa Sindikata, jer je to jedino ispravno i u skladu sa statutima i ciljevima Sindikata. Sve će biti uzeto u obzir i na kraju će se donositi jedninstvena rješenje koja su obavezujuće za sve.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

  • ministar obrazovanja, mladih,nauke,kulture i sporta SBK/KSB
  • sindikalne podružnice
  • mediji

Za KOORDINACIONI ODBOR SINDIKATA OBRAZOVANJA SBK/KSB

 

Muhamed Pajić

 

Goran Puletić

 

Nada Jukić

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!